Welkom bij het AKJ

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Het AKJ voert in opdracht van alle Nederlandse gemeenten per 1-1-2015 het vertrouwenswerk uit. Dit doen we samen met onderaannemers van zes Zorgbelang organisaties. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie voor gemeenten.

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Jeugdwet. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

-------------------------------------

Gemeente Leiden – Werk & Inkomen jeugd zorg 

In de periode 2015-2017 voert het AKJ voor de gemeente Leiden ook het onafhankelijk vertrouwenswerk uit voor cliënten die gebruik maken van diensten van Werk & Inkomen, jeugd en WMO-zorg.

Zie voor meer informatie onze pagina onder Gemeenten.