Welkom bij het AKJ

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

 

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliƫnten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Op dit moment is de functie belegd in de Wet op de jeugdzorg en wordt het gefinancierd door met name provinciale overheden.

Per 1 januari 2015 is de functie belegd in de Jeugdwet. Het AKJ gaat het vertrouwenswerk namens alle gemeenten tezamen in het land samen met onderaannemers uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie voor gemeenten.

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Mail ons

Mocht u op deze website informatie missen of onduidelijk vinden, mail ons! Uw tips en opmerkingen ontvangen wij graag via: redactie@akj.nl