Welkom bij het AKJ

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliƫnten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Het AKJ voert in opdracht van alle Nederlandse gemeenten per 1-1-2015 het vertrouwenswerk samen met onderaannemers Van 6 Zorgbelangen uit. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie voor gemeenten.

In de periode 2015-2017 voert het AKJ voor de gemeente Leiden ook het onafhankelijk vertrouwenswerk uit voor cliƫnten die gebruik maken van diensten van Werk & Inkomen, jeugd en WMO-zorg.

Zie hier de folder

Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Jeugdwet. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.