Welkom bij het AKJ

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met onze expertise en inzet dragen wij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van onze vertrouwenspersonen. In onze algemene folder leest u meer over onze diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

 

Tips bij veilig internetten

Tegenwoordig haalt iedereen veel informatie van websites en gebruiken we sociale media. Ook wij vanuit het AKJ verwijzen onze cliënten graag door naar andere sites. Wij  willen dat iedereen en in het bijzonder de jongere cliënt veilig en zonder problemen internet kan bezoeken. De tips en/of afspraken rondom veilig internetten, die zijn opgesteld door de Kinderconsument, helpen daarbij. Mocht je toch lastig gevallen worden, dan kun je sinds januari 2012 naar de website meldknop.nl voor meer informatie en ondersteuning.

Mail ons

Mocht u op deze website informatie missen of onduidelijk vinden, mail ons! Uw tips en opmerkingen ontvangen wij graag via: redactie@akj.nl