Wie kan bij ons terecht?

Wie antwoorden of hulp nodig heeft, kan ons bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken. Via de telefoon en de chat beantwoorden we vragen direct en geven we advies. Zonodig verwijzen we door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties. Onze vertrouwenspersonen komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks in jeugdinstellingen. Zo kunnen jongeren hen direct aanspreken en vragen voorleggen of klachten bespreken. Ook jongeren in pleeggezinnen en jongeren die ambulante hulp krijgen, laten we weten dat ze hulp kunnen krijgen van de vertrouwenspersoon. Zij krijgen een brief via hun jeugdhulpinstelling.