Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures 

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming.

Een must read voor iedereen die betrokken is in of bij de jeugdzorg
Dit onderzoek naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij gecertificeerde instellingen, Veilig-Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Caroline en Joliska hebben tien gouden regels opgesteld voor een goede klachtbehandeling. Een must read voor iedereen die betrokken is bij jeugdzorg. Alleen samen zorgen we ervoor dat jongeren veilig opgroeien.

Het gehele onderzoeksrapport is hieronder of via dit PDF bestand in digitale vorm te lezen.
Hier leest u de samenvatting.

Wilt u meer weten over de werkwijze, de inhoud of de resultaten en aanbevelingen?
Neem dan contact op met:

  • Caroline Rueb, 0625644939 of via c.rueb@akj.nl
  • Joliska Hellinga, 0625644915 of via j.hellinga@akj.nl

Terug naar nieuwsoverzicht