18 jaar en dan…

Als je op je 18e nog niet je eigen geld verdient – of niet genoeg verdient om van te leven – moeten je ouders je helpen. Zij zijn verplicht om je te helpen tot je 21 bent. Ze moeten zorgen dat je genoeg geld hebt om van te leven. Ze moeten je ook helpen met de kosten van je studie. Als je schulden hebt gemaakt nadat je achttien werd, hoeven je ouders jou niet te helpen bij het aflossen.

De jeugdhulp verandert ook. Als je ouders geen gezag over je hebben, of als zij zijn overleden, heb je een voogd. Die heeft tot je 18e voogdij over jou. Dit loopt dus af op je 18e verjaardag. Als je onder toezicht bent gesteld, stopt die OTS ook als je 18 wordt. Heb je na je 18e verjaardag nog hulp nodig, dan moet je (gezins)voogd/jeugdbeschermer daar ruim op tijd met jou over praten. Je kunt dit natuurlijk zelf ook met hem of haar bespreken. Lees verderop meer over de ‘Verlengde jeugdhulp’.

Je inkomsten als je 18 bent. Je kunt werken, studeren of een uitkering krijgen. Als je gaat werken verdien je geld. Daarmee kun je zelf een (huur)woning betalen. Je gaat er ook van leven. Als je thuis blijft wonen, kun je met je ouders afspraken maken over de kosten. Je betaalt dan kostgeld in plaats van huur. Op www.nibud.nl vind je informatie over op kamers wonen. Wat het kost en waar je nog meer aan moet denken. Ook staat er informatie over kostgeld op deze site. Zit je nog op school of in je examenjaar? En ben je boven de 18? Dan heb je recht op een tegemoetkoming voor je studiekosten. Die moet je dan wel op tijd aanvragen: minstens drie maanden voordat je 18 jaar wordt. Kijk op www.duo.nl voor alle informatie. Als je gaat studeren kan je studiefinanciering aanvragen. Ook bij DUO. Ze houden rekening met het inkomen van je ouders. Als ze genoeg verdienen kunnen ze meebetalen aan je studie. Spreek samen een goed bedrag per maand af. Kun je geen werk vinden, of kun je niet werken? En ga of kun je ook niet studeren? Vraag dan een uitkering aan. Doe dat ruim voordat je 18 jaar wordt. Op www.uwv.nl vind je meer informatie.

Als je vóór je 18e een ziekte of handicap hebt, dan kan je een Wajong-uitkering aanvragen. Die is er speciaal voor mensen die door hun ziekte of handicap niet kunnen werken of studeren. Studeerde je al, dan kan je ook in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Je moet dan na je 18e en voor je 30e een ziekte of handicap gekregen hebben. Ook moet je in het jaar daarvoor minimaal 6 maanden een opleiding gevolgd hebben. Kreeg je op jonge leeftijd een ziekte of een handicap, maar kan je wel werken? Dan kan je recht hebben op bijstand. Meer informatie over de Wajong-uitkering en bijstand vind je op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong.

Vergeet niet je eigen zorgverzekering te regelen! Via de belastingdienst kun je zorgtoeslag aanvragen. Als je daar recht op hebt, krijg je elke maand geld. Daarmee kan je een deel van je zorgverzekering betalen.

 

Verlengde jeugdhulp. Als je jeugdhulp kreeg dan stopt dat als je 18 wordt. De kinderrechter kan je machtiging gesloten jeugdhulp nog wel verlengen. Dit kan tot maximaal 6 maanden na je 18e verjaardag. Je kan tot je 23e jeugdhulp krijgen. Je moet het er dan wel zelf mee eens zijn. Het moet ook gaan om hulp die ze alleen vanuit de Jeugdwet kunnen geven. Je kan dit voor je 18e aanvragen bij het jeugd-/wijkteam van de gemeente. Zit je in een pleeggezin? Dan kun je ook verlengde jeugdhulp krijgen als je 18 wordt. De gemeente beslist hierover. Je pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kan je hierbij helpen. Als je na je 18e nog pleegzorg krijgt, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van jou en je pleegouders. Zij krijgen ook pleegzorgvergoeding. De jeugdhulp (pleegzorg) stopt als er geen hulpvraag meer is, als jij geen hulp meer wilt of als je 23 jaar wordt.

Wil je meer informatie over wat er gebeurt als je 18 jaar wordt? Wat je allemaal moet en kunt regelen? Kijk dan hier:

·       https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden

·       http://www.kwikstart.nl/

·       http://www.18ennu.nl/

·       https://www.pleegzorg.nl/voor-pleegouders/wanneer-een-pleegkind-18-jaar-wordt/