Nieuws

Vertrouwenspersoon Noord-Holland (24 uur)

 • Voor 24 uur per week
 • Locatie: AKJ Regio Noord-Holland, te Amsterdam
 • Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

Voor ons regiokantoor in Amsterdam zoeken we een vertrouwenspersonen voor 24 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of open jeugdhulpinstellingen. lees verder…

JONG doet mee

AKJ vertrouwenspersoon Jet uit Zuid-Holland woonde afgelopen week een bijeenkomst van JONG bij. JONG doet mee! is een groep van ongeveer 40 jongeren uit Haaglanden die jeugdhulp krijgen of hebben gehad. Zij zijn vertegenwoordigers van (jongeren)raden van jeugdhulpinstellingen, een werkgroep van dak- en thuisloze jongeren en een groep ervaringsdeskundigen. lees verder…

Vertrouwenspersoon Overijssel (24 uur)

 • Voor 24 uur per week
 • Locatie: AKJ Regio Overijssel
 • Standplaats: Deventer
 • Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

Voor ons regiokantoor in Overijssel zoeken we een vertrouwenspersonen voor 24 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of open jeugdhulpinstellingen. lees verder…

Vertrouwenspersoon Utrecht (32-26 uur)

Voor 32-36 uur per week
Locatie: AKJ Regio Utrecht, te Utrecht
Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

Voor ons regiokantoor in Utrecht zoeken we een vertrouwenspersonen voor 36 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of open jeugdhulpinstellingen. lees verder…

Wachttijd voor klachtondersteuning in aantal regio’s

Door een grotere vraag naar klachtondersteuning van onze vertrouwenspersonen en soms langere doorlooptijden van klachtprocedures (mede door corona-maatregelen) is er in sommige regio’s een wachttijd ontstaan voor ondersteuning door de vertrouwenspersoon bij een klachtenprocedure of een tuchtprocedure. lees verder…

Versterking vertrouwenswerk dankzij extra subsidie in 2022

Goed nieuws: het ministerie van VWS heeft het AKJ een extra subsidie toegekend voor 2022. Hiermee kunnen we aan de slag om het vertrouwenswerk voor alle jongeren en hun ouders of verzorgers in de jeugdhulp tijdig beschikbaar te maken. Daarnaast is er ruimte om komend jaar twee belangrijke thema’s op te pakken: het tegengaan van geweld in de jeugdhulp en vertrouwenswerk in gezinshuizen.

lees verder…

Ideale startersfunctie: ondersteuning tuchtzaken

 • voor 32 tot 36 uur per week
 • je werkt voornamelijk digitaal en telefonisch (fysieke locaties zijn in het westen van het land)

Binnen het AKJ is er een groeiende vraag naar ondersteuning op Tuchtzaken. We zoeken daarom per direct iemand die het team Tucht kan ondersteunen. Ben jij een teamplayer met een oplossingsgerichte werkhouding? Lees dan vooral verder!

lees verder…

Vacature Vertrouwenspersoon tuchtzaken

Heb jij een juridische achtergrond en wil jij van betekenis zijn in de jeugdhulp? Dan zoeken we jou! We hebben een vacature voor Vertrouwenspersoon tuchtzaken:

 • Voor 24-36 uur per week
 • Locatie: landelijk
 • Starten: uiterlijk januari 2022

lees verder…

Persoonlijke poëzie op de Voor de Jeugd Dag

Aanstaande maandag 27 september is de Voor de Jeugd Dag. Een dag voor en door jeugdprofessionals, ouders en andere opvoeders. En voor iedereen die benieuwd is hoe we met elkaar het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in het oog kunnen houden. Het AKJ is ook aanwezig, en laat Larissa (16 jaar) graag aan het woord.

lees verder…

Een jubileum: 50 jaar AKJ

Op deze 20e juli in 1971 begon het verhaal van het AKJ. Van een groep betrokken vrijwilligers groeiden we naar de professionele organisatie die we nu zijn, met vertrouwenspersonen in het hele land. In die tijd is er veel veranderd, behalve onze inzet voor de rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

lees verder…

Versoepeling corona-maatregelen in het vertrouwenswerk

Met de landelijke versoepelingen in de corona-maatregelen heeft het AKJ haar maatregelen tegen het licht gehouden. We blijven werken volgens het principe “Vertrouwenswerk nabij, tenzij…’ dat wij sinds 1 juni 2020 hanteren. Deze maatregelen lees je verder onder dit bericht.

lees verder…

Zorgen over de cliëntenstop bij Jeugdbescherming Brabant

Sinds maandag 21 juni 2021 neemt Jeugdbescherming Brabant drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aan. Er zijn te weinig jeugdzorgmedewerkers, de werkdruk is te hoog, én er is een hoog ziekteverzuim, geeft de organisatie aan. Verschillende partijen, waaronder een kinderrechter uit Breda en kamerleden, spraken zich al uit over deze zorgelijke situatie in de Brabantse jeugdzorg. lees verder…

­‘Maatwerk kan heel veel leed voor­komen’

Professionals die burgers bijstaan hebben voor de Nationale ombudsman een belangrijke signaalfunctie voor wat er speelt er in de samenleving. Waar lopen zij tegenaan? Hoe ervaren zij de kloof tussen overheid en burger? En wat kunnen ze van elkaar en van de ombudsman leren? Een online gesprek met drie bevlogen professionals.

lees verder…

Jaarverslag 2020 – Kwetsbare jongeren en hun ouders in de knel

Er zijn nog 206 wachtenden voor u.” Zorgelijke cijfers, afkomstig uit het jaarverslag 2020 van het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp . “Kinderen en hun (pleeg)ouders doen steeds vaker een beroep op het AKJ met onvrede over de jeugdhulp. “Wanneer zorgen we voor een veilige omgeving voor jeugdigen én hun ouders, waarin ze gehoord en serieus genomen worden?” vraagt Pieter Wetser, bestuurder van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp zich af. Daarmee voorkomen we escalatie van onvrede en stagnatie van de zorg voor onze kinderen. “Niks doen is geen optie. We moeten luisteren naar de kinderen en hun ouders. Waar lopen ze tegenaan? Wat kan beter? Wanneer ervaren zij onveiligheid?” lees verder…

 Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures 

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming. lees verder…

AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp wil de huidige manier van informeren van jongeren over hun rechten (‘Ken je rechten’) in de jeugdhulp gaan vernieuwen. Met een meer digitaal, visueel en toegankelijk karakter voor jongeren. Hierdoor sluit de informatievoorziening beter aan op de behoeften van jongeren. Het AKJ gaat samen met het JWB (JeugdWelzijnsBeraad) een halfjaar durend co-creatie traject aan samen met jongeren. Samen gaan we aan de slag om tot een verbeterde informatievoorziening te komen. lees verder…

Reactie AKJ op wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Rechtspositie van jeugdigen in wetsvoorstel kan sterker

Begin juli van dit jaar hebben de ministers van J&W en VWS de ‘wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel regelt de (interne) rechtspositie van jeugdigen die op grond van een rechtelijke beslissing in een gesloten jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven. lees verder…

Jaarverslag 2019

Ook in 2019 maakten veel jeugdigen en volwassenen gebruik van hun recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. In totaal bespraken 8.282 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers  17.940 vragen, problemen en klachten met onze vertrouwenspersonen. lees verder…

Publieksjaarverslag 2018

In 2018 zochten 8.162 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp contact met een vertrouwenspersoon. In totaal bespraken zij 23.661 vragen, problemen en klachten. Waarbij hebben onze vertrouwenspersonen deze jeugdhulpcliënten geholpen? En welke trends zien wij in de jeugdhulp? In ons Publieksjaarverslag 2018 doen we daar uitgebreid verslag van. lees verder…

Jeugdhulpinstanties moeten transparant zijn over het aantal klachten van cliënten

Gisteravond vond in het Utrechtse stadskantoor een Raadsinformatiebijeenkomst plaats over Samen Veilig Midden-Nederland, waar SAVE en Veilig Thuis Utrecht onder vallen. Dit naar aanleiding van de vele klachten die gemeenteraadsleden van burgers hadden ontvangen over deze organisaties. Op verzoek van de gemeente nam het AKJ deel aan het panel over klachtenbehandeling en -afwikkeling. Vertrouwenspersoon Ron Buijs vertegenwoordigde het AKJ tijdens deze bijeenkomst. lees verder…

Zorgen om jongeren in gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord

Achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zijn voornemens te wisselen van aanbieder voor gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus). Dit besluit zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de huidige aanbieder – Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard – haar deuren moet sluiten. De ruim 70 jongeren die nu in deze instelling verblijven, zullen elders moeten worden ondergebracht. Het AKJ maakt zich zorgen over de betrokken jongeren wiens hulpverleningstrajecten dan worden onderbroken en die waarschijnlijk verder van huis terecht gaan komen. lees verder…

Column: “Een pleeggezin is zó spannend voor een kind”

De Week van de Pleegzorg is in volle gang. Tijdens deze week vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Vertrouwenspersoon Arianne Stalenhoef kan er over mee praten; ze is opgegroeid met een pleegzus en twee pleegbroers. Ook in haar werk bij het AKJ heeft ze met pleegouders en pleegkinderen te maken. En met kinderen zoals Mark, die een pleegzorgtraject in gaat. En daar héél veel vragen over heeft. lees verder…

Column: “Er gaat vaak meer in zo’n jong koppie om dan je denkt.”

Week van het jonge kind

In Nederland verblijven bijna 50.000 kinderen in een 3-milieuvoorziening, waar zij wonen, naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen. Deze kinderen krijgen om de week een vertrouwenspersoon op bezoek. Bijvoorbeeld Karin Koens van AKJ’s regiokantoor in Rotterdam. Zij bezoekt zes groepen waar kinderen jonger dan 12 jaar verblijven. Ter gelegenheid van de ‘Week van het jonge kind’ vertelt ze over haar ervaringen. lees verder…

Column: “Juist voor kinderen in de jeugdhulp zijn rechten belangrijk”

Dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar staat 20 november in het teken van kinderrechten, het is dan ook Internationale ‘Dag van de Rechten van het Kind’. AKJ’er Caroline Rueb maakt vaak kinderen mee die geen idee hebben wat ze wel en niet mogen en die zich afvragen welke rechten zij nou eigenlijk hebben binnen de jeugdhulp. En dat steekt deze van-huis-uit juriste, inmiddels vertrouwenspersoon bij het AKJ en vraagbaak over juridische kwesties. Ze schreef er deze column over. lees verder…

Als je 18 jaar wordt

Jongeren die 18 worden zijn meerderjarig. Dan verandert er van alles. Ze mogen bijvoorbeeld stemmen. Ze zijn ook verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.  Hier lees je meer over al die de veranderingen. Of download de pdf.

Financiering AKJ na 2017 gegarandeerd

Geweldig nieuws!

Gistermiddag hebben de VNG-leden het voorstel ‘Samen Organiseren’ gesteund. Daarin staat onder andere dat het AKJ-vertrouwenswerk, De Kindertelefoon en Sensoor ook na 2017 collectief worden gefinancierd door de gemeenten. lees verder…

Sterke groei aantal cliënten met klachten over jeugdhulp

Uit de halfjaarcijfers 2016 van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – blijkt een sterke groei in het aantal unieke cliënten dat contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon. Ook het aantal vragen, problemen en klachten dat cliënten melden bij het AKJ vertoont een stijgende lijn. “Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel”, aldus directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ. Lees het nieuwsbericht.

Identiteit opgefrist; nieuwe website

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp heeft logo en huisstijl en website vernieuwd. Jonger en meer van deze tijd. Op de site vinden jongeren, ouders en professionals meer informatie en contactmogelijkheden.