Nieuws › AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp wil de huidige manier van informeren van jongeren over hun rechten (‘Ken je rechten’) in de jeugdhulp gaan vernieuwen. Met een meer digitaal, visueel en toegankelijk karakter voor jongeren. Hierdoor sluit de informatievoorziening beter aan op de behoeften van jongeren. Het AKJ gaat samen met het JWB (JeugdWelzijnsBeraad) een […]

Lees meer

Nieuws › Column: “Juist voor kinderen in de jeugdhulp zijn rechten belangrijk”

Column: “Juist voor kinderen in de jeugdhulp zijn rechten belangrijk”

Dag van de Rechten van het Kind Elk jaar staat 20 november in het teken van kinderrechten, het is dan ook Internationale ‘Dag van de Rechten van het Kind’. AKJ’er Caroline Rueb maakt vaak kinderen mee die geen idee hebben wat ze wel en niet mogen en die zich afvragen welke rechten zij nou eigenlijk […]

Lees meer

Nieuws › ‘Ken je rechten’-boekjes vernieuwd

‘Ken je rechten’-boekjes vernieuwd

Er is behoorlijk wat veranderd in de wereld van de jeugdhulp. Daarom hebben we de ‘Ken je rechten’-boekjes vernieuwd. Ook het uiterlijk is vernieuwd. Je kunt ze bekijken, lezen en/of downloaden. Wil je de gedrukte versie? Stuur ons dan een berichtje.

Lees meer

Vragen › Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Wat zijn mijn rechten als pleegouder?

Als pleegouder heeft u recht op goede begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Daarnaast heeft u ook recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlof. De begeleider van de pleegzorgorganisatie moet u ook bij het hulpplan betrekken en u moet instemmen met het pleegzorgdeel van het plan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat u op tijd genoeg informatie krijgt. Dat is nodig, […]

Lees meer

Nieuws › Vertrouwenspersoon regio Zuid-Holland

Vertrouwenspersoon regio Zuid-Holland

Voor 24-32 uur per week Locatie: AKJ Zuid-Holland, in Berkel en Rodenrijs Vanaf: zo snel mogelijk Heb jij hart voor de jeugdhulp, en wil je cliënten in de jeugdhulp een stem geven? Voor ons regiokantoor in Berkel en Rodenrijs zoeken we een vertrouwenspersoon voor 24-32 uur per week.  De werkzaamheden richten zich met name op […]

Lees meer

Nieuws › Vertrouwenspersoon Overijssel (32 uur)

Vertrouwenspersoon Overijssel (32 uur)

Voor 32 uur per week Locatie: AKJ Regio Overijssel Standplaats: Deventer Beschikbaarheid: zo snel mogelijk Voor ons regiokantoor in Overijssel zoeken we een vertrouwenspersonen voor 32 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of […]

Lees meer

Nieuws › Vacature: Vertrouwenspersoon (regio Utrecht)

Vacature: Vertrouwenspersoon (regio Utrecht)

Voor de duur van 1 jaarzijn wij op zoek naar een collega die voor 36 uur per week bij ons komt werken Locatie: AKJ Regio Utrecht , te Utrecht   Beschikbaarheid: zo snel mogelijk i.v.m. zwangerschapsverlof

Lees meer

Nieuws › Vertrouwenspersoon Noord-Holland (24 uur)

Vertrouwenspersoon Noord-Holland (24 uur)

Voor 24 uur per week Locatie: AKJ Regio Noord-Holland, te Amsterdam Beschikbaarheid: zo snel mogelijk Voor ons regiokantoor in Amsterdam zoeken we een vertrouwenspersonen voor 24 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of […]

Lees meer

Nieuws › Vertrouwenspersoon Utrecht (32-26 uur)

Vertrouwenspersoon Utrecht (32-26 uur)

Voor 32-36 uur per week Locatie: AKJ Regio Utrecht, te Utrecht Beschikbaarheid: zo snel mogelijk Voor ons regiokantoor in Utrecht zoeken we een vertrouwenspersonen voor 36 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op klachtondersteuning voor volwassenen (ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen) en op klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of […]

Lees meer

Nieuws › Vacature Vertrouwenspersoon (telefonisch advies)

Vacature Vertrouwenspersoon (telefonisch advies)

Wil jij van betekenis zijn in de jeugdhulp? Wij zoeken versterking voor onze telefonische adviesdienst! Voor 24-32 uur per week Locatie: Op één van onze regiokantoren Starten: december 2021 / januari 2022

Lees meer

Verhalen › Wat doe je als het niet klikt met de hulpverlener?

Wat doe je als het niet klikt met de hulpverlener?

Interview met Tessa (17 jaar) Tessa is 16 jaar als ze contact opneemt met het AKJ. Het klikt niet met de hulpverlener die bij haar thuis over de vloer komt. Kon een vertrouwenspersoon haar helpen? Ruim een jaar later deelt ze haar ervaring met ons. 

Lees meer

Verhalen › Pleegzorg in corona-tijd

Pleegzorg in corona-tijd

Pleegouders Jeroen en Angelique zorgen al ruim twee jaar voor hun pleegdochter Rosa*. Rosa was acht jaar toen er werd besloten dat zij niet meer bij haar ouders kon wonen. Ouders en pleegouders konden goed overweg met elkaar en Rosa zag haar ouders regelmatig. Dat veranderde toen het coronavirus in Nederland uitbrak. Jeroen en Angelique […]

Lees meer

Nieuws › Een jubileum: 50 jaar AKJ

Een jubileum: 50 jaar AKJ

Op deze 20e juli in 1971 begon het verhaal van het AKJ. Van een groep betrokken vrijwilligers groeiden we naar de professionele organisatie die we nu zijn, met vertrouwenspersonen in het hele land. In die tijd is er veel veranderd, behalve onze inzet voor de rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

Lees meer

Verhalen › “Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik de vertrouwenspersoon ben

“Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik de vertrouwenspersoon ben

Een jonge, gescheiden vader* deelt het gezag over de kinderen met de moeder. De moeilijke beslissing bij wie de kinderen gaan opgroeien na de scheiding is lastig. Het lukt de ouders niet om hier samen uit te komen, er dreigt een impasse. In dit praktijkvoorbeeld leest u terug welke rol de vertrouwenspersoon kan spelen in […]

Lees meer

Nieuws › “Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik de vertrouwenspersoon ben

“Ik kan niet onder woorden brengen hoe dankbaar ik de vertrouwenspersoon ben

Een jonge, gescheiden vader* deelt het gezag over de kinderen met de moeder. De moeilijke beslissing bij wie de kinderen gaan opgroeien na de scheiding is lastig. Het lukt de ouders niet om hier samen uit te komen, er dreigt een impasse. In dit praktijkvoorbeeld leest u terug welke rol de vertrouwenspersoon kan spelen in […]

Lees meer

Verhalen › De meerwaarde van goed luisteren en de tijd nemen…

De meerwaarde van goed luisteren en de tijd nemen…

Mevrouw Halman heeft al een hele tijd klachten over de samenwerking en communicatie met haar jeugdbeschermer. Zij voelt zich niet gehoord en ze begrijpt niet waarom de jeugdbeschermer haar zorgen rondom haar vijfjarige zoontje niet serieus neemt. De jonge moeder is ten einde raad, ze besluit om de telefonisch adviesdienst van het AKJ te bellen. […]

Lees meer

Nieuws › Reactie AKJ op wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Reactie AKJ op wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Rechtspositie van jeugdigen in wetsvoorstel kan sterker Begin juli van dit jaar hebben de ministers van J&W en VWS de ‘wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel regelt de (interne) rechtspositie van jeugdigen die op grond van een rechtelijke beslissing in een gesloten jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven.

Lees meer

Pagina › Over het AKJ › Stichting Zorgstem

Stichting Zorgstem

Over de stichting Zorgstem Cliëntenvertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang         Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van […]

Lees meer

Pagina › Over het AKJ › Groepsbezoeken

Groepsbezoeken

Groepsbezoeken aan jongeren in jeugdhulpinstanties Onze vertrouwenspersonen gaan op jaarbasis ruim 12.000 keer op bezoek in gesloten, open en gezinsgerichte instanties. Zij gaan actief in gesprek met de jongeren op de groep tijdens hun bezoek. Hiervoor is geen toestemming nodig van een medewerker. Voor een-op-een gesprekken wordt een aparte plek gezocht. Dit kan hun kamer […]

Lees meer

Nieuws › Publieksjaarverslag 2018

Publieksjaarverslag 2018

In 2018 zochten 8.162 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp contact met een vertrouwenspersoon. In totaal bespraken zij 23.661 vragen, problemen en klachten. Waarbij hebben onze vertrouwenspersonen deze jeugdhulpcliënten geholpen? En welke trends zien wij in de jeugdhulp? In ons Publieksjaarverslag 2018 doen we daar uitgebreid verslag van.

Lees meer

Pagina › Vacatures › Profiel vertrouwenspersoon

Profiel vertrouwenspersoon

Introductie Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp is een onafhankelijke landelijke organisatie die vertrouwenspersonen inzet voor cliënten die in aanraking komen met jeugdhulp. Onze vertrouwenspersonen zetten de belangen van de cliënten voorop, luisteren naar hen en geven de cliënt een stem. Dat doen we door het verstrekken van informatie, advies, (klacht)ondersteuning en voorlichting. Met […]

Lees meer

Pagina › Veilig Thuis

Veilig Thuis

Recht op een vertrouwenspersoon Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ. → Heb jij contact gehad met Veilig Thuis voor hulp of advies? → Heb je een melding gedaan over een onveilige situatie? → Is er een melding […]

Lees meer

Verhalen › Halal eten op de groep

Halal eten op de groep

Een 12-jarig meisje verblijft in een crisisgroep. Ze wil daar graag halal eten, dat doet ze thuis ook. Ze heeft dat gevraagd aan de groepsleiding. Die heeft de moeder van het meisje ingeschakeld.

Lees meer

Pagina › Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het AKJ behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder dat vooraf te laten weten de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Het AKJ sluit aansprakelijkheid uit voor elke […]

Lees meer

Verhalen › Meerdere straffen voor één misstap

Meerdere straffen voor één misstap

Luc (niet zijn echte naam) is 15 jaar en woont op een groep voor gesloten jeugdhulp. Tijdens het bezoek van de vertrouwenspersoon vertelt Luc dat zijn deur op slot wordt gedraaid als hij ’s ochtends niet op tijd klaar is.

Lees meer

Nieuws › Van Rijn stelt vertrouwenswerk voor jeugdhulpcliënten veilig

Van Rijn stelt vertrouwenswerk voor jeugdhulpcliënten veilig

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de functies van kindertelefoon, vertrouwenswerk en luisterend oor (verankerd in de Jeugdwet) per 1 januari 2018 via het ministerie van VWS zullen worden gefinancierd.

Lees meer

Nieuws › AKJ herkent bevindingen Monitor Transitie Jeugd

AKJ herkent bevindingen Monitor Transitie Jeugd

In het 2e kwartaal van 2016 verdiepte de Monitor Transitie Jeugd het onderwerp ‘informatievoorziening jeugdhulp’ verder. De resultaten: ouders voelen zich vaak niet goed geïnformeerd over de gang van zaken rondom jeugdhulp. 

Lees meer

Pagina › Je vertrouwenspersoon

Je vertrouwenspersoon

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met de jeugdhulp kan ons inschakelen. Soms verblijf je niet thuis maar bijvoorbeeld in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersoon komt daar geregeld op bezoek. Zo kun je direct je vragen kunnen stellen of klachten vertellen. Ook als je een ambulante behandeling […]

Lees meer

Pagina › Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met de jeugdhulp kan ons inschakelen. Soms verblijven de kinderen en jongeren niet thuis maar bijvoorbeeld in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersonen gaan met vaste regelmaat op bezoek in deze instellingen. Zo zijn zij zichtbaar en direct […]

Lees meer

Nieuws › AKJ onderschrijft conclusie Commissie de Winter

AKJ onderschrijft conclusie Commissie de Winter

De Commissie de Winter concludeert dat verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg zowel haalbaar als zinvol is. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – onderschrijft 

Lees meer

Pagina › Privacy

Privacy

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat het AKJ uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is, […]

Lees meer

Pagina › Folders

Folders

Als je op een open groep in de jeugdhulp verblijft is dit boekje voor jou bedoeld. Al je rechten en plichten staan erin. Plus veel tips over hoe je zaken aanpakt. Kijk ook eens naar de illustraties en gedichtjes. Lees verder     Verblijf je in een gesloten instelling in de jeugdzorgPlus? Dan is dit boekje voor jou. Al […]

Lees meer

Pagina › Folders

Folders

Ouders/verzorgers en de vertrouwenspersoon In deze flyer staat kort beschreven wat de vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers kan betekenen. Ouders/verzorgers kunnen aan de vertrouwenspersoon hun vragen stellen en om advies vragen. De vertrouwenspersoon kan ook in praktische zin ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven of emails en tijdens gesprekken. Lees verder  Kinderen en de vertrouwenspersoon In deze […]

Lees meer

Pagina › Folders

Folders

Wanneer u folders of flyers wilt bestellen, gebruik dan s.v.p. het bestelformulier. In deze algemene folder vindt u meer informatie over de werkzaamheden van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. De rol van de vertrouwenspersoon wordt toegelicht en de sectoren waarin zij actief zijn worden kort beschreven. Lees verder In dit boekje staat in […]

Lees meer

Pagina › Over het AKJ › Kerntaken

Kerntaken

Onze kerntaken Informatie en advies. Wij geven antwoord op vragen van cliënten, geven advies en leggen uit hoe de jeugdhulpverlening werkt.  Ondersteuning. Wij ondersteunen cliënten bij het ver­woorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp. Wij bewaken de procedurele afhandeling van klachten en begeleiden het (ver­volg)traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie.  (Groeps)bezoeken. Wij bezoeken […]

Lees meer

Pagina › Info › Handige Links

Handige Links

Jongeren & Ouders Kindertelefoon Juridisch Loket Defence for Children Jeugdwelzijnsberaad (uitwisseling tussen jongerenraden uit jeugdzorginstellingen in Nederland) Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Korrelatie, telefonische informatie, advies en hulp Kinderrechten Kinderrechten.NU Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) Regelhulp – wegwijzer naar zorg en ondersteuning PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming Stichting Patient Vertrouwenspersoon (PVP) Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) www.rechtvoorjou.nl (website voor […]

Lees meer

Pagina › Over het AKJ › Kernwaarden

Kernwaarden

Onze kernwaarden Onafhankelijk Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden. Je kunt ons vertrouwen. Stem geven Wij helpen jou bespreekbaar te maken wat jij vindt dat gezegd moet worden en zorgen dat je gehoord wordt. Zonder oordeel Jouw verhaal is voor ons het uitgangspunt. Wij oordelen niet. In dialoog Als de communicatie is vastgelopen of […]

Lees meer

Vragen › Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan […]

Lees meer

Vragen › Wat doen vertrouwenspersonen met wat cliënten aan hen vertellen?

Wat doen vertrouwenspersonen met wat cliënten aan hen vertellen?

De informatie die vertrouwenspersonen van cliënten krijgen, blijft binnenskamers. Alleen wanneer uit de informatie blijkt dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan, zal de vertrouwenspersoon dit melden. De vertrouwenspersoon bespreekt dit altijd met de cliënt en zal altijd proberen dit dan samen met de cliënt te vertellen aan de betrokken hulpverlener. Vertrouwenspersonen informeren en adviseren […]

Lees meer

Vragen › Wat kan een vertrouwenspersoon voor mij als hulpverlener betekenen?

Wat kan een vertrouwenspersoon voor mij als hulpverlener betekenen?

Onze vertrouwenspersoon ondersteunen enkel cliënten in de jeugdhulp en geen professionals. Echter, ze geven wel voorlichting aan professionals over het vertrouwenswerk. Voor professionals is het belangrijk om de actuele informatie over het vertrouwenswerk te kennen en te delen. U bent degene die ervoor zorgt dat de toegang tot het vertrouwenswerk voor elke cliënt laagdrempelig en […]

Lees meer

Vragen › Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Als pleegouder bent u afhankelijk van de instelling die u helpt bij de opvoeding. Daardoor wordt het lastiger om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover u niet tevreden bent. De mening van de medewerkers van de instelling over u is belangrijk. Dus als u kritiek heeft, of een andere mening, kan het moeilijk voor u zijn […]

Lees meer

Vragen › Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij betekenen?

Als ouder bent u afhankelijk van de instelling die u helpt bij de opvoeding. Daardoor wordt het lastiger om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover u niet tevreden bent. De mening van de medewerkers van de instelling over u is belangrijk. Dus als u kritiek hebt of een andere mening, kan het moeilijk voor u zijn […]

Lees meer

Pagina › Over het AKJ › Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliënten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen niet goed lopen in de hulpverlening, is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met […]

Lees meer