AKJ deelt zorgen over toepassing vrijheidsbeperkende maatregelen

Gisteren heeft Defence for Children het rapport Uithuisgeplaatst. En dan? gepubliceerd. Het betreft een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in open en gesloten jeugdhulpinstellingen.

De kinderrechtenorganisatie schrijft op haar website over het rapport: “Regels en definities over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in residentiële instellingen voor uithuisgeplaatste kinderen zijn onduidelijk. Ook ontbreekt goed toezicht. Zowel in gesloten als in open instellingen worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Maar hoe vaak en op welke grond, dat staat niet vast. Gevolg is dat kinderen maatregelen kunnen krijgen opgelegd waar dat niet mag of niet nodig is.”

Het AKJ is ook geïnterviewd voor het rapport en deelt de zorgen van Defence for Children. Een aantal bevindingen en conclusies sluiten aan bij wat onze vertrouwenspersonen in de praktijk tegenkomen bij groepsbezoeken aan jongeren in open en gesloten instellingen. Zo formuleerden we deze trends op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen in ons Jaarverslag 2017:

  • In open jeugdhulpinstellingen is regelmatig sprake van de toepassing van controlerende en vrijheidsbeperkende maatregelen, hoewel dat wettelijk gezien niet mag. Het gaat bijvoorbeeld om het zonder duidelijke reden of zonder aankondiging betreden en doorzoeken van kamers. Ook over het op slot draaien van deuren, fysiek ingrijpen en fouilleren werd regelmatig geklaagd door jongeren.
  • Bij het opleggen en uitvoeren van controlerende en vrijheidsbeperkende maatregelen wordt door instellingen voor gesloten jeugdhulp niet altijd de geldende wet- en regelgeving nageleefd. Maatregelen worden bijvoorbeeld opgelegd zonder dat de mogelijkheid hiertoe is vastgelegd in het hulpverleningsplan. Ook melden jongeren dat zij soms dagenlang in een afzonderingsprogramma zitten. Fysiek ingrijpen blijft steevast een ernstige bron van klachten. Jongeren geven aan dat dit onnodig, te hard of niet volgens de regels gebeurt.

Met het rapport Uithuisgeplaatst. En dan? vestigt Defence for Children de aandacht op specifieke problemen binnen open en gesloten jeugdhulpinstanties en vraagt daarmee bescherming van een van de meest kwetsbare doelgroepen in ons land.

We zijn benieuwd naar de reacties op het rapport en naar de opvolging van de aanbevelingen. Uiteraard houden onze vertrouwenspersonen een vinger aan de pols in de instellingen waar deze jongeren verblijven.

 

Terug naar nieuwsoverzicht