AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp wil de huidige manier van informeren van jongeren over hun rechten (‘Ken je rechten’) in de jeugdhulp gaan vernieuwen. Met een meer digitaal, visueel en toegankelijk karakter voor jongeren. Hierdoor sluit de informatievoorziening beter aan op de behoeften van jongeren. Het AKJ gaat samen met het JWB (JeugdWelzijnsBeraad) een halfjaar durend co-creatie traject aan samen met jongeren. Samen gaan we aan de slag om tot een verbeterde informatievoorziening te komen.

Co-creatie
Het JWB is de koepelorganisatie voor jongerenraden van jeugdhulporganisaties in Nederland. Het AKJ en het JWB stellen samen een jongerenwerkgroep op bestaande uit jongeren die bij voorkeur ervaring hebben met open en gesloten jeugdhulp, pleegzorg en gezinshuizen. De deelnemende jongeren verschillen in leeftijd en komen uit het hele land. Samen gaan we tijdens (digitale) brainstormsessies onder begeleiding o.a. aan de slag met:

  • Welke informatie hebben jongeren nodig als het gaat om rechten en plichten en over klachtenregeling?
  • Hoe willen jongeren geïnformeerd worden over rechten en plichten in het algemeen en specifiek voor de verschillende hulpvormen (gesloten en open residentiële groepen, pleegzorg, gezinshuizen)? Wat werkt wel en wat werkt niet?
  • Adviseren over huidig communicatiemateriaal, wat moet blijven, wat kan beter en wat mist er?

De jongeren brengen tijdens de sessies creatieve adviezen uit voor het ontwerp, de vorm en vernieuwde inhoud. Het AKJ neemt deze bevindingen mee in de doorontwikkeling van het ‘Ken je rechten’ communicatiemateriaal.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met Mirjam of met Isabel. Aan het einde van de zomer zullen we het traject op feestelijke wijze samen met de jongeren in besloten groep afsluiten.

AKJ
www.akj.nl
Mirjam Verhoef, vertrouwenspersoon AKJ, m.verhoef@akj.nl of: 06-25 64 49 49

JWB
www.jeugdwelzijnsberaad.nl
Isabel Alarcon, coördinator,  info@jeugdwelzijnsberaad.nl

Terug naar nieuwsoverzicht