AKJ treft maatregelen vanwege coronavirus

Op dit moment worden in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook het AKJ neemt de adviezen van het kabinet en het RIVM ter harte om te voorkomen dat we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

We hebben daarbij gezocht naar manieren om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor onze cliënten: kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen en hun (pleeg)ouders of verzorgers. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ons vertrouwenswerk blijven voortzetten. De vorm waarin we dat doen is tijdelijk anders.

Onze maatregelen gelden vooralsnog tot 19 mei 2020:

  • Intake gesprekken met nieuwe cliënten – die normaal gesproken op kantoor plaatsvinden –vinden telefonisch plaats.
  • Voor (klacht)gesprekken met cliënten en medewerkers van instanties wordt in overleg met de betrokkenen gekeken of de afspraak telefonisch of via beeldbellen kan plaatsvinden. Het heeft onze voorkeur om, in het belang van de cliënten en de medewerkers, de geplande afspraken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Alleen wanneer een telefonisch overleg geen alternatief blijkt, zullen afspraken verzet worden naar een later tijdstip.
  • Groepsbezoeken door vertrouwenspersonen aan jeugdhulpinstanties en gezinshuizen komen te vervallen. In plaats daarvan leggen de vertrouwenspersonen telefonisch contact met de jongeren. Zij overleggen met de betrokken instanties hoe dit praktisch gezien het beste georganiseerd kan worden. Insteek daarbij is dat de betreffende jongeren de mogelijkheid krijgen om zonder belemmering en vrijuit te kunnen praten met een vertrouwenspersoon.

We blijven goed bereikbaar voor al onze cliënten via ons centrale nummer 088 5551000, via info@akj.nl en via de chat op deze website.

Tot slot
We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Op de website van het RIVM staat meest actuele informatie over het coronavirus.

Terug naar nieuwsoverzicht