Over het AKJ

Wij zijn er om iedereen zonder oordeel te helpen. Jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen hebben. Of klachten. Wij zijn er om die vragen te beantwoorden. We geven advies over welke stappen je het beste kunt zetten. En we ondersteunen mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp. Dat is altijd gratis. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Wij helpen om heel goed uit te zoeken wat er aan de hand is. We helpen ook om duidelijk te maken wat je mening is en hoe je vindt dat het opgelost moet worden.

AKJ’s missie

Wij leveren onafhankelijk vertrouwenswerk van hoge kwaliteit voor iedereen die met jeugdhulp te maken heeft en daarbij behoefte heeft aan ondersteuning. Onze vertrouwenspersonen dragen daarmee bij aan de rechtsbescherming van de cliënten. Zij zijn in het bijzonder van waarde voor de meest kwetsbare doelgroepen: jongeren die in jeugdhulpinstellingen verblijven en de ouders/verzorgers die te maken krijgen met het gedwongen kader.

AKJ’s Ambitie

Wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Het is onze ambitie om hieraan bij te dragen.