Dochterstichting Zorgstem

Over de stichting Zorgstem

Vertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Zorgstem gaat het vertrouwenswerk voor deze mensen uitvoeren in opdracht van de gemandateerde zorgkantoren Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid.

Wat zijn de kerntaken van Zorgstem?

De vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De belangrijkste taken zijn van de vertrouwenspersonen:

 • Locatiebezoeken aan cliënten en hun vertegenwoordigers.
 • Informatieverstrekking en klachtenondersteuning.
 • Voorlichting geven bij zorgorganisaties.
 • Ondersteuning bij rechtsbescherming in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg.
 • Signaleren of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Waar is Zorgstem actief?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de vertrouwenspersonen van Zorgstem actief in het grootste deel van de Randstad:

 • Westland, Schieland, Delfland, Haaglanden, Midden-Holland, Zuid-Holland Noord.
 • Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord.
 • Utrecht, ’t Gooi, Flevoland.

 Wat doen de vertrouwenspersonen van Zorgstem concreet voor cliënten?

 • we luisteren naar de cliënt en geven antwoord op vragen
 • we leggen uit hoe de Wet zorg en dwang werkt
 • we vertellen cliënten wat hun rechten zijn
 • we zoeken samen met cliënten naar een oplossing voor onvrede
 • we ondersteunen cliënten bij het schrijven van een klachtbrief
 • we kunnen met cliënten meegaan naar gesprekken die gaan over hun klacht gaan

Werken bij Zorgstem

Ben jij een gedreven professional met een HBO-opleiding en achtergrond in een zorg- of juridische omgeving? En wil jij je graag inzetten voor cliënten met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen? De stichting Zorgstem zoekt cliëntenvertrouwenspersonen in diverse zorgregio’s, meer informatie vind je op www.akj.nl/zorgstem/vacatures!

Met wie werkt Zorgstem samen?

 • Adviespunt Zorgbelang – Regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Midden-IJssel, Nijmegen, Waardenland, Noord-Oost-Zuid en Midden-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg.
 • LSR – Regio Zwolle, Twente, Zeeland, West-Brabant, Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden
 • Quasir – Regio Friesland, Groningen, Drenthe.