Stichting Zorgstem

Over de stichting Zorgstem

Cliëntenvertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang

 

 

 

 

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon.

Zorgstem voert het vertrouwenswerk voor deze mensen uit in opdracht van de gemandateerde zorgkantoren Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid.

Wat zijn de kerntaken van Zorgstem?

De vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De belangrijkste taken zijn van de cliëntenvertrouwenspersonen:

 • Locatiebezoeken aan cliënten en hun vertegenwoordigers.
 • Informatieverstrekking en klachtenondersteuning.
 • Voorlichting geven bij zorgorganisaties.
 • Ondersteuning bij rechtsbescherming in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg.
 • Signaleren of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Waar is Zorgstem actief?

Vanaf 1 januari 2020 zijn de vertrouwenspersonen van Zorgstem actief in het grootste deel van de Randstad:

 • Westland, Schieland, Delfland, Haaglanden, Midden-Holland, Zuid-Holland Noord.
 • Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord.
 • Utrecht, ’t Gooi, Flevoland.

 Wat doen de cliëntenvertrouwenspersonen van Zorgstem concreet voor cliënten?

 • we luisteren naar de cliënt en geven antwoord op vragen
 • we leggen uit hoe de Wet zorg en dwang werkt
 • we vertellen cliënten wat hun rechten zijn
 • we zoeken samen met cliënten naar een oplossing voor onvrede
 • we ondersteunen cliënten bij het schrijven van een klachtbrief
 • we kunnen met cliënten meegaan naar gesprekken die gaan over hun klacht gaan

Met wie werkt Zorgstem samen?

 • Adviespunt Zorgbelang – Regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Midden-IJssel, Nijmegen, Waardenland, Noord-Oost-Zuid en Midden-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg.
 • LSR – Regio Zwolle, Twente, Zeeland, West-Brabant, Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden
 • Quasir – Regio Friesland, Groningen, Drenthe.

Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur.
Pieter Wetser is zowel de bestuurder van het AKJ als van Zorgstem.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Corrie Noom – voorzitter
  • Thijs Malmberg  – lid
  • Angeline Miedema  – lid
  • Marianne Honkoop – lid
  • Esther Hollenberg-Logchies – lid

Statuten en reglementen
De basis van de Stichting Zorgstem ligt vast in Statuten. Daarnaast zijn het Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur en het Beloningsbeleid  voor de Raad van Toezicht zoals opgesteld voor Stichting AKJ ook van toepassing op Stichting Zorgstem.  Stichting Zorgstem past de CAO Sociaal werk toe. Voor 2020 heeft Zorgstem een Activiteitenplan opgesteld.

RSIN
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stichting Zorgstem is 860487519.


Contactgegevens Zorgstem