Kerntaken

Onze kerntaken

  • Informatie en advies. Wij geven antwoord op vragen van cliënten, geven advies en leggen uit hoe de jeugdhulpverlening werkt. 
  • Ondersteuning. Wij ondersteunen cliënten bij het ver­woorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp. Wij bewaken de procedurele afhandeling van klachten en begeleiden het (ver­volg)traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie. 
  • (Groeps)bezoeken. Wij bezoeken alle jeugdigen in de (semi)-residentiële jeugdhulp volgens een vaste frequentie en door een vaste vertrouwenspersoon.
    Daarnaast kunnen jeugdigen zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon buiten de (groeps-)bezoeken om.
  • Voorlichting. Wij geven informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers. En waar nodig aan professionals. Dit doen we tijdens groepsbezoeken en voor­lichtingsbijeenkomsten. Wij richten ons op alle cliënten en professionals in de jeugdhulp. 
  • Signalering. Wij signaleren verbeterpunten en rapporteren daarover eerst aan de betrokken instantie. Hiermee dragen we bij aan kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp. De Meldcode Kinder­mishandeling en Huiselijk geweld maakt deel uit van de werkwijze van de vertrouwenspersonen.