Kernwaarden

Onze kernwaarden

  • Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk, je kunt ons vertrouwen.
Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden. Dat maakt ons krachtig. We gaan integer om met onze onafhankelijke positie en de vertrouwelijke aard van ons werk. Daardoor dragen we bij aan steeds betere jeugdhulp voor kinderen en ouders.

  • Stem geven

Wij geven jou een stem om ervoor te zorgen dat er naar je geluisterd wordt.
Hoe hard moet je roepen als je het ergens niet mee eens bent? Ook als je fluistert, horen wij je. Al lijkt alles nog zo ingewikkeld en voel je je machteloos, wij helpen jou bespreekbaar te maken wat jij vindt dat gezegd moet worden. Wij staan naast je, dat is onze opdracht. Wij willen dat jij gehoord wordt.

  • Zonder oordeel

We oordelen niet en kunnen daardoor spanning verminderen.
Soms is een situatie zo gespannen dat je stil valt of niet meer weet welke stappen jij kunt zetten. Wij oordelen niet over die situatie. Jouw verhaal is voor ons het uitgangspunt. Wij zijn er om te verhelderen en om samen te bespreken hoe er met jou is omgegaan.

  • Motiverend

Wij stimuleren je om de touwtjes in handen te nemen.
Wij nemen iedereen die onze hulp inroept serieus. Wij helpen je om sterk te staan, voor jezelf op te komen en daarin vol te houden. Wij maken duidelijk welke rechten en keuzes jij hebt en wat je mag verwachten van de hulp die je ontvangt. We motiveren ook de hulpverlener om in gesprek te gaan. Zo brengen we weer in beweging wat stil staat.

  • Vastberaden

Wij helpen je vastberaden en moedig naar voren te stappen zodat jij je kunt uitspreken.
Het is krachtig als iemand de stap naar ons durft te zetten en voor zijn eigen rechten opkomt. Dat inspireert ons om jou vastberaden te ondersteunen. We zetten door, zo nodig tegen de stroom in.

  • Verbindend

Wij maken ruimte voor de dialoog, zo verbinden we.
Soms is de communicatie verbroken of vastgelopen. Wij slaan een brug en openen het gesprek. Daardoor komt er weer verbinding tussen jou en de jeugdhulp.