Klacht over het AKJ

We vragen iedereen die een klacht heeft om eerst met de vertrouwenspersoon daarover te praten. Vaak komt er dan al een oplossing. Lukt dat niet, dan is de volgende stap naar de leidinggevende (via 088-555 1000).

Daarna volgt de stap naar de externe onafhankelijke Klachtencommissie van het AKJ. Indien nodig, stuur uw brief naar:

Klachtencommissie AKJ
t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Postbus 75874
1070 AW Amsterdam

Lees hier AKJ’s klachtenregeling en het Reglement van de externe Klachtencommissie.