Partnerorganisaties

Belangrijke organisaties voor het AKJ-vertrouwenswerk

• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

• Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Kinderombudsman

De Kindertelefoon

• Defence for Children

Nationale Ombudsman

• Gemeentelijke Ombudsman

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

• Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

 

Aanbieders van vertrouwenswerk waar het AKJ mee samenwerkt

Zorgbelangorganisaties

PVP – Vertrouwenspersonen in de Zorg

LSFVP  Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen