Tuchtzaken

Ondersteuning bij tuchtzaken

Als u ontevreden bent over het handelen van een jeugdprofessional, dan kunt u een tuchtklacht over deze professional indienen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Een vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij een tuchtprocedure.

Belangrijk om te weten:

 • U kunt alleen een klacht indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Let op de registratiedatum: tuchtklachten kunnen alleen worden behandeld door het tuchtcollege als de jeugdprofessional een geldige SKJ-registratie had ten tijde van het ontstaan van uw klacht.
 • Uw klacht moet gaan over het individuele, beroepsmatig handelen van de jeugdprofessional. Oftewel het handelen dat onder de tuchtnormen van de beroepsgroep valt. Tegen een jeugdhulpinstantie kunt u géén tuchtklacht indienen.
 • De verjaringstermijn voor klachten is 3 jaar. Dit betekent dat u alleen een klacht kunt indienen tegen een jeugdprofessional die in de afgelopen 3 jaar betrokken was bij uw situatie.
 • Als u nog andere klachtprocedures heeft lopen over hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld bij een klachtencommissie van een jeugdhulpinstantie die u/uw gezin hulp heeft geboden, dan is het raadzaam nog geen tuchtprocedure te starten.
 • Als een advocaat of een andere professional u ondersteunt bij uw tuchtklacht dan kan de vertrouwenspersoon van het AKJ u niet tegelijkertijd ondersteunen.
 • Tuchtprocedures kosten relatief veel tijd. SKJ streeft ernaar klachten binnen zes maanden te behandelen.

Op de website van het SKJ is veel extra informatie te vinden over het indienen van een tuchtklacht.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

 • Met u bekijken of een tuchtprocedure in uw situatie het meest geschikt is, of dat er andere mogelijkheden beter zijn voor het doel dat u wilt bereiken.
 • U adviseren over het schrijven van een goed klaagschrift, of een klaagschrift voor u te schrijven.
 • De hoorzitting van het tuchtcollege met u voorbereiden: het verweer van de beklaagde doornemen en u helpen bij het schrijven van een pleitnota.
 • U ondersteunen tijdens de hoorzitting (als gemachtigde of als toehoorder).
 • De beslissing van het tuchtcollege met u doornemen en indien nodig uitleg geven.
 • Zowel de klager als de beklaagde kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van het tuchtcollege. Dat heet een beroepsprocedure. De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij zo’n beroepsprocedure.

Wilt u ondersteuning bij een tuchtprocedure?
Neem dan contact op met het AKJ via nummer 088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl.