Tuchtzaken

Hulp en ondersteuning bij tuchtzaken

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je helpen en kosteloos ondersteunen hierbij.

Wanneer kan er een klacht worden ingediend bij de SKJ?

 • De jeugdprofessional moet geregistreerd zijn in het register van het SKJ. En wel op het moment van het handelen waar je over klaagt. Het register vind je op de site van de SKJ onder het kopje “Registratie” en dan onder het kopje “Het register raadplegen.
 • De klacht moet gaan over “beroepsmatig handelen” (dus over het werk) van de jeugdprofessional zelf. Er kan geen klacht tegen de instelling worden ingediend.
 • De klacht mag niet gaan over iets dat langer dan 3 jaar geleden is gebeurd. Anders is de klacht “verjaard”. De klacht wordt dan niet meer behandeld.
 • De klacht moet je kunnen onderbouwen met (appjes, mails, brieven, verslagen etc).
 • Je moet niet al ergens anders een klachtprocedure hebben lopen over hetzelfde handelen (bijvoorbeeld bij een klachtencommissie).
 • Als een advocaat of een andere professional al helpt bij jouw tuchtklacht dan kan de vertrouwenspersoon van het AKJ je niet ook nog ondersteunen.

Op de website van de SKJ is nog extra informatie te vinden.

Wat kan de vertrouwenspersoon tuchtzaken voor je doen?

 • Samen bekijken of een tuchtprocedure de beste aanpak is. Misschien zijn er andere mogelijkheden die beter zijn om je doel te bereiken.
 • Advies geven over het schrijven van een goed klaagschrift, of als je dat wil een klaagschrift voor je schrijven.
 • De zitting bij het tuchtcollege van de SKJ voorbereiden.
 • Je ondersteunen tijdens de zitting (door er ook bij te zijn of om voor jou het woord te voeren).
 • De beslissing van het tuchtcollege met je doornemen en uitleg geven.
 • Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van het tuchtcollege als je het hiermee niet eens bent. De jeugdprofessional kan dat ook. Dat heet een beroepsprocedure. De vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen bij zo’n beroepsprocedure.

Wil je hulp of ondersteuning bij een tuchtprocedure?
Neem dan contact op met het AKJ via nummer 088 555 1000, of vul ons contactformulier in.