Wie kan bij ons terecht?

Centraal Bureau voor de Statistiek – cijfers 2017

 • 392.445 kinderen maakten in 2017 gebruik van enige vorm van jeugdhulp.
 • 30.715 kinderen werden beschermd met een maatregel voor jeugdbescherming.
 • 6.360 jongeren werden begeleid in het kader van de jeugdreclassering.

Wie jeugdhulp krijgt en antwoorden of hulp nodig heeft, kan ons bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken.

Via de telefoon en de chat beantwoorden we vragen direct en geven we advies. Zonodig verwijzen we door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties. Onze vertrouwenspersonen komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks in jeugdinstellingen. Zo kunnen jongeren hen direct aanspreken en vragen voorleggen of klachten bespreken. Ook jongeren in pleeggezinnen en jongeren die ambulante hulp krijgen, laten we weten dat ze hulp kunnen krijgen van de vertrouwenspersoon. Zij krijgen een brief via hun jeugdhulpinstelling.

Met vragen en klachten over deze organisaties kun je bij ons terecht:

 • Gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp (bijv. Centra voor Jeugd en Gezin en wijk-/jeugd-/buurtteams)
 • Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering)
 • Ambulante jeugdhulp (incl. ambulante jeugd-GGZ)
 • Pleegzorg
 • Jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling  (incl. gezinshuizen en zorgboerderijen)
 • Gesloten jeugdzorginstellingen (jeugdzorgPlus)
 • Jeugd LVB-instellingen
 • Veilig Thuis
 • Raad voor de Kinderbescherming