Zorgen over wijzigingen in tuchtrecht

Een klacht in behandeling laten nemen door het tuchtrecht? Het wordt steeds moeilijker voor jeugdzorgcliënten door wijzigingen in het tuchtrecht. Dit vinden wij, als AKJ -vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, een zorgelijke ontwikkeling. Zeker omdat dit de enige vorm is van een onafhankelijke toetsing van klachten over het handelen van jeugdprofessionals met een bindende uitspraak. lees verder…

Aangepaste chattijden voor de zomervakantie

De chattijden zijn van 25 juli t/m 9 september in verband met de zomervakantie aangepast. Je kunt ons bereiken van 15.00 tot 18.00. Per 1 september gelden de normale openingstijden van de chat.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft het AKJ veelvuldig gezien dat er vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp worden toegepast, zonder wettelijke basis. Daarom heeft het AKJ meegeholpen met het opstellen en verspreiden van het signalement: ‘Vrijheidsbeperking in open residentiële jeugdhulp’. Dit signalement zorgt voor veel reacties van onder andere gezinshuisouders, die (terecht) aangeven dat er wel regels moeten zijn in het kader van opvoeden. Er is veel onduidelijkheid over het signalement in verhouding tot deze regels: wanneer is het niet meer pedagogisch handelen, maar een vrijheidsbeperking? lees verder…

AKJ jaarverslag 2021

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – heeft 20.387 vragen en klachten ontvangen van kinderen, jongeren in de jeugdzorg en hun ouders in 2021. Elke vraag en klacht is een kans voor de jeugdzorg om te verbeteren en daarmee het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders beter te maken. Dit is hard nodig. Nog helpen onze vertrouwenspersonen kinderen met een teveel aan klachten over seksueel overschrijdend gedrag, klachten over geweld, onveilige situaties en andere zorgwekkende feiten. Deze staan vermeld in het digitale jaarverslag 2021 van AKJ, waarbij de aantallen in werkelijkheid nog hoger liggen, vanwege het feit dat kinderen en jongeren de weg naar het klachtrecht niet begrijpen of weten te vinden. Jongeren ontvangen geen hulp, niet de juiste hulp of moeten veel te lang op hulp wachten.
lees verder…

Beperking van vrijheid in open jeugdhulp

Verplicht op je kamer blijven, cameratoezicht, je smartphone niet mogen gebruiken, de buitendeur op slot. Of vastgepakt en vastgehouden worden, controle van je urine. Het mag allemaal niet zomaar in de open jeugdhulp. Toch gebeurt het bij instellingen waar kinderen en jongeren verblijven die jeugdhulp krijgen. In gezinshuizen, logeeropvang, zorgboerderijen en tijdens dagbesteding of dagbehandeling. lees verder…

Klachtbehandeling jeugdbescherming moet beter

In 2021 heeft het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen (waar GI’s onderdeel van uitmaken) uitgebreid onderzocht. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben hier een bijdrage aan geleverd. Het omvangrijke rapport Help, een klacht!’ geeft op heldere wijze de knelpunten weer bij de klachtbehandeling van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de GI’s en Veilig Thuis organisaties (VT’s) en biedt aanknopingspunten voor verbetering. Het AKJ is in gesprek met de betrokken partijen over het verbeteren van de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen. Met name voor kinderen met klachten is het moeilijk om hun weg te vinden en zijn klachtenregelingen van instanties in de jeugdbescherming onduidelijk, te formeel geschreven of niet goed te vinden.  lees verder…

Versterking vertrouwenswerk in gezinshuizen

In de Jeugdwet staat dat ieder kind (en zijn/haar ouders of pleegouders) in de jeugdzorg recht heeft op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinshuis. De vertrouwenspersonen van het AKJ kunnen veel betekenen voor deze jeugdigen, maar ook voor gezinshuisouders. Nog lang niet alle gezinshuizen zijn bekend met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Jojet de Graaf, extern projectleider van het AKJ, richt zich komend jaar op het versterken van de samenwerking tussen vertrouwenspersonen en gezinshuizen.

lees verder…

Vacature: werkstudent HR

Volg jij de studie HRM of ben je net afgestudeerd? Lees snel verder, want dan is deze baan iets voor jou!

  • Voor 16-24 uur per week / 6 maanden
  • Locatie: Amsterdam
  • Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

lees verder…

De pijnlijke casus van Evory

Op 20 juli 2021 bestaat het AKJ 50 jaar. Dit vieren we graag samen met jou! Op deze jubileumwebsite lees je het komende jaar verhalen, blogs en interviews van en met betrokkenen bij het AKJ. We kijken terug, maar ook vooruit. Want zo lang het nodig is, blijven we opkomen voor iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp. Evory (34) is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Op onze jubileumwebsite lees je het hele verhaal.

Wachttijd voor klachtondersteuning

Door een grotere vraag naar klachtondersteuning van onze vertrouwenspersonen en soms langere doorlooptijden van klachtprocedures (mede door coronamaatregelen) is er in sommige regio’s een wachttijd ontstaan voor ondersteuning door de vertrouwenspersoon bij een klachtenprocedure of een tuchtprocedure. lees verder…

Bereikbaarheid feestdagen 2021

🎄 Tijdens de kerstvakantie staan we voor je klaar en kan je voor informatie en advies bij onze #vertrouwenspersoon terecht. Gedurende de kerstvakantie zijn er aangepaste openingstijden. Je kunt ons telefonisch bereiken via 088 555 1000. Op vrijdag 24-12 zijn we bereikbaar van 09.00 tot 13.00. Maandag 27-12 t/m 30-12 van 09.00 tot 15.00. Op vrijdag 31-12 zijn we van 09.00 tot 13.00 bereikbaar. Onze chat is gesloten van 24-12 tot 31-12. 👉 Vanaf 3 januari zijn we weer open volgens de normale openingstijden. Fijne feestdagen! 

JONG doet mee

AKJ vertrouwenspersoon Jet uit Zuid-Holland woonde afgelopen week een bijeenkomst van JONG bij. JONG doet mee! is een groep van ongeveer 40 jongeren uit Haaglanden die jeugdhulp krijgen of hebben gehad. Zij zijn vertegenwoordigers van (jongeren)raden van jeugdhulpinstellingen, een werkgroep van dak- en thuisloze jongeren en een groep ervaringsdeskundigen. lees verder…

­‘Maatwerk kan heel veel leed voor­komen’

Professionals die burgers bijstaan hebben voor de Nationale ombudsman een belangrijke signaalfunctie voor wat er speelt er in de samenleving. Waar lopen zij tegenaan? Hoe ervaren zij de kloof tussen overheid en burger? En wat kunnen ze van elkaar en van de ombudsman leren? Een online gesprek met drie bevlogen professionals.

lees verder…

Jaarverslag 2020 – Kwetsbare jongeren en hun ouders in de knel

Er zijn nog 206 wachtenden voor u.” Zorgelijke cijfers, afkomstig uit het jaarverslag 2020 van het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp . “Kinderen en hun (pleeg)ouders doen steeds vaker een beroep op het AKJ met onvrede over de jeugdhulp. “Wanneer zorgen we voor een veilige omgeving voor jeugdigen én hun ouders, waarin ze gehoord en serieus genomen worden?” vraagt Pieter Wetser, bestuurder van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp zich af. Daarmee voorkomen we escalatie van onvrede en stagnatie van de zorg voor onze kinderen. “Niks doen is geen optie. We moeten luisteren naar de kinderen en hun ouders. Waar lopen ze tegenaan? Wat kan beter? Wanneer ervaren zij onveiligheid?” lees verder…

 Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures 

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming. lees verder…

AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp wil de huidige manier van informeren van jongeren over hun rechten (‘Ken je rechten’) in de jeugdhulp gaan vernieuwen. Met een meer digitaal, visueel en toegankelijk karakter voor jongeren. Hierdoor sluit de informatievoorziening beter aan op de behoeften van jongeren. Het AKJ gaat samen met het JWB (JeugdWelzijnsBeraad) een halfjaar durend co-creatie traject aan samen met jongeren. Samen gaan we aan de slag om tot een verbeterde informatievoorziening te komen. lees verder…