Publicaties rondom De Lindenhorst in Zeist

In oktober en eind december zijn artikelen gepubliceerd in het AD over Pluryn locatie Lindenhorst Zeist (verder: De Lindenhorst). Het AKJ is bekend met de inhoud van deze artikelen. De vertrouwenspersonen van het AKJ hebben naar aanleiding van beide artikelen contact opgenomen met De Lindenhorst (en de IGJ) om te bespreken wat zij extra kunnen betekenen voor de jeugdigen die momenteel op De Lindenhorst verblijven. lees verder…

Vacature: Vertrouwenspersoon Jeugdzorg Limburg

Voor 28-36 uur per week
Regio Limburg
Beschikbaarheid: zo snel mogelijk

Voor ons regiokantoor in Sittard zoeken we een vertrouwenspersoon voor 28 tot 36 uur per week. De werkzaamheden richten zich op informatie, advies en klachtondersteuning voor jongeren binnen open en gesloten jeugdzorginstellingen waaronder ook gezinshuizen en informatie, advies klachtondersteuning voor volwassenen (pleeg)ouders of verzorgers van jongeren die jeugdhulp krijgen. lees verder…

Online symposium ‘Tegengaan van geweld in de jeugdzorg’

Het AKJ organiseert op dinsdagmiddag 24-01-2023 een online symposium ‘Tegengaan van geweld in de jeugdzorg’. Aan het einde van de middag heb je een aantal handvatten aangereikt gekregen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van geweld in de jeugdzorg. Bekijk hieronder de volledige uitnodiging. lees verder…

Controller met een maatschappelijk hart (m/v/x)

  • Parttime voor 32 – 36 uur per week
  • Standplaats Amsterdam in combinatie met thuis werken
  • Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling

Wij zoeken een Controller voor onze twee organisaties voor vertrouwenswerk. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp ondersteunt landelijk vanuit regio’s kinderen en hun ouders als zij vragen of een klacht hebben over de jeugdzorg. Zorgstem ondersteunt mensen die zorg ontvangen in verpleeghuizen en verstandelijk gehandicapten die in zorg zijn. De beide stichtingen worden gefinancierd door de ministeries van VWS, Justitie en Veiligheid en de zorgkantoren. Een deel van het AKJ-werk wordt door 5 onderaannemers uitgevoerd. lees verder…

Vacature: twee managers (24, 32 uur per week)

  • Voor 24-32 uur per week
  • Beschikbaarheid: zo snel mogelijk
  • Het AKJ werkt landelijk met kantoren in Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Limburg

Heb jij ervaring als manager binnen het sociale domein en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een onafhankelijke, landelijke organisatie die vertrouwenspersonen inzet voor cliënten in de jeugdzorg?  Dan is dit een mooie uitdaging voor jou!

lees verder…

Vacature: Vertrouwenspersoon regio Noord-Holland

  • Voor 32 – 36 uur per week 
  • Startdatum: zo snel mogelijk i.v.m. zwangerschapsvervanging 

 Voor ons regiokantoor AKJ in Noord-Holland zoeken we een vertrouwenspersonen voor 32 tot 36 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op  informatie, advies en klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of open jeugdinstellingen waaronder ook gezinshuizen. Daarnaast geef je  informatie, advies en klachtondersteuning aan de volwassenen (pleeg) ouders van jongeren die jeugdhulp krijgen. Op dit moment hebben we, gezien de te bezoeken jeugdzorginstellingen, een voorkeur voor een vertrouwenspersoon die ten noorden van Amsterdam woont. lees verder…

Tegengaan van geweld in de jeugdzorg

Een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren die bescherming nodig hadden in de jeugdzorg, kreeg de afgelopen zeventig jaar te maken met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dit blijkt uit het omvangrijke rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter dat op 12 juni 2019 is gepresenteerd. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp heeft vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2021 de vraag gekregen om de aanbevelingen uit het rapport te bezien en te onderzoeken wat vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het stoppen van geweld in de jeugdzorg. Hiervoor is door het AKJ het project ‘Tegengaan van geweld in de jeugdzorg’ opgericht. Bij het project zijn zowel jeugdprofessionals als jongeren actief betrokken.  De ervaringsdeskundigen van ExpEx – jongvolwassenen die zelf in de jeugdzorg hebben gezeten – adviseren het AKJ gedurende het project op basis van hun ervaring.  
  lees verder…

Vacature: Vertrouwenspersoon Zuid-Holland

  • Voor 24-32 uur per week
  • Startdatum: zo snel mogelijk

Voor ons regiokantoor AKJ in Berkel en Rodenrijs zoeken we een vertrouwenspersoon voor 24 tot 32 uur per week. De werkzaamheden richten zich met name op informatie, advies en klachtondersteuning voor jongeren binnen gesloten en/of open jeugdhulpinstellingen waaronder ook gezinshuizen daarnaast informatie, advies en klachtondersteuning voor volwassenen (pleeg)ouders van jongeren die jeugdhulp krijgen. Op dit moment hebben we, gezien de te bezoeken jeugdzorginstellingen, een voorkeur voor een vertrouwenspersoon die ten zuiden van Rotterdam woont. lees verder…

Het tuchtrecht verandert

Het tuchtrecht verandert. In dit bericht vertellen we wat dit voor jou betekent. En we vertellen wat wij voor jou kunnen doen. Als je vindt dat een jeugdprofessional zich niet heeft gehouden aan de regels, dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij de organisatie, maar als dat niet helpt kan het ook bij SKJ. Hiervoor moet je het formulier gebruiken dat op de website van SKJ staat. Je kunt dan maximaal vijf klachten indienen, met een korte beschrijving. Het AKJ kan hierbij helpen. lees verder…

Wijziging tuchtrecht

Op 1 november heeft SKJ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de behandeling van klachten tegen jeugdprofessionals. Met het reglement ‘professioneel toezicht’, dat in de plaats komt van tuchtreglement 1.5, wordt een nieuwe manier opgezet om klachten te behandelen. Naast de afhandeling door het College van Toezicht bestaat nu de Commissie van Consultatie. Deze commissie, die bestaat uit drie leden in wisselende samenstelling, gaat in gesprek met klager en de jeugdprofessional en onderzoekt of er iets verkeerd is gegaan in de hulpverlening en of de jeugdprofessional daar iets van kan leren. Er komt een verslag, maar geen uitspraak, beslissing of maatregel, waar de jeugdprofessional zich gedwongen aan dient te houden. SKJ verwacht dat het merendeel van de klachten – zo’n 75 procent – door de Commissie van Consultatie zal worden behandeld. Alleen de ernstigste klachten zullen door het College van Toezicht worden beoordeeld. Het voorportaalcollege bepaalt de wijze van klachtbehandeling. lees verder…

Voel jij je gehoord in de jeugdzorg?

Het AKJ wil graag weten wat er speelt bij kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdzorg. Daarom hebben we een klein digitaal onderzoek opgesteld. Voel jij gehoord in de jeugdzorg? Daar zijn we heel benieuwd naar! En weet je wat jouw rechten zijn in de jeugdzorg? Doe mee en laat het ons weten. Klik op de link om (anoniem) mee te doen.

Bijeenkomst gezinshuisouders & vertrouwenspersonen

Het AKJ en Zorgbelang organiseren komende periode bijeenkomsten door het hele land met gezinshuisouders en vertrouwenspersonen over samenwerken. Onder begeleiding van Malanca Schut (verbinder, schrijver, luisteraar) en Jojet de Graaf (projectleider gezinshuizen AKJ) gaan we in gesprek met elkaar. Verschillende vragen die leven onder gezinshuisouders en vertrouwenspersonen, die we eerder hebben opgehaald in verschillende bijeenkomsten willen we deze ochtend met elkaar proberen te beantwoorden.

lees verder…

Zorgen over wijzigingen in tuchtrecht

Een klacht in behandeling laten nemen door het tuchtrecht? Het wordt steeds moeilijker voor jeugdzorgcliënten door wijzigingen in het tuchtrecht. Dit vinden wij, als AKJ -vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, een zorgelijke ontwikkeling. Zeker omdat dit de enige vorm is van een onafhankelijke toetsing van klachten over het handelen van jeugdprofessionals met een bindende uitspraak. lees verder…

Aangepaste chattijden voor de zomervakantie

De chattijden zijn van 25 juli t/m 9 september in verband met de zomervakantie aangepast. Je kunt ons bereiken van 15.00 tot 18.00. Per 1 september gelden de normale openingstijden van de chat.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft het AKJ veelvuldig gezien dat er vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp worden toegepast, zonder wettelijke basis. Daarom heeft het AKJ meegeholpen met het opstellen en verspreiden van het signalement: ‘Vrijheidsbeperking in open residentiële jeugdhulp’. Dit signalement zorgt voor veel reacties van onder andere gezinshuisouders, die (terecht) aangeven dat er wel regels moeten zijn in het kader van opvoeden. Er is veel onduidelijkheid over het signalement in verhouding tot deze regels: wanneer is het niet meer pedagogisch handelen, maar een vrijheidsbeperking? lees verder…

AKJ jaarverslag 2021

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – heeft 20.387 vragen en klachten ontvangen van kinderen, jongeren in de jeugdzorg en hun ouders in 2021. Elke vraag en klacht is een kans voor de jeugdzorg om te verbeteren en daarmee het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders beter te maken. Dit is hard nodig. Nog helpen onze vertrouwenspersonen kinderen met een teveel aan klachten over seksueel overschrijdend gedrag, klachten over geweld, onveilige situaties en andere zorgwekkende feiten. Deze staan vermeld in het digitale jaarverslag 2021 van AKJ, waarbij de aantallen in werkelijkheid nog hoger liggen, vanwege het feit dat kinderen en jongeren de weg naar het klachtrecht niet begrijpen of weten te vinden. Jongeren ontvangen geen hulp, niet de juiste hulp of moeten veel te lang op hulp wachten.
lees verder…

Beperking van vrijheid in open jeugdhulp

Verplicht op je kamer blijven, cameratoezicht, je smartphone niet mogen gebruiken, de buitendeur op slot. Of vastgepakt en vastgehouden worden, controle van je urine. Het mag allemaal niet zomaar in de open jeugdhulp. Toch gebeurt het bij instellingen waar kinderen en jongeren verblijven die jeugdhulp krijgen. In gezinshuizen, logeeropvang, zorgboerderijen en tijdens dagbesteding of dagbehandeling. lees verder…

Klachtbehandeling jeugdbescherming moet beter

In 2021 heeft het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen (waar GI’s onderdeel van uitmaken) uitgebreid onderzocht. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben hier een bijdrage aan geleverd. Het omvangrijke rapport Help, een klacht!’ geeft op heldere wijze de knelpunten weer bij de klachtbehandeling van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de GI’s en Veilig Thuis organisaties (VT’s) en biedt aanknopingspunten voor verbetering. Het AKJ is in gesprek met de betrokken partijen over het verbeteren van de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen. Met name voor kinderen met klachten is het moeilijk om hun weg te vinden en zijn klachtenregelingen van instanties in de jeugdbescherming onduidelijk, te formeel geschreven of niet goed te vinden.  lees verder…

Versterking vertrouwenswerk in gezinshuizen

In de Jeugdwet staat dat ieder kind (en zijn/haar ouders of pleegouders) in de jeugdzorg recht heeft op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinshuis. De vertrouwenspersonen van het AKJ kunnen veel betekenen voor deze jeugdigen, maar ook voor gezinshuisouders. Nog lang niet alle gezinshuizen zijn bekend met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Jojet de Graaf, extern projectleider van het AKJ, richt zich komend jaar op het versterken van de samenwerking tussen vertrouwenspersonen en gezinshuizen.

lees verder…

De pijnlijke casus van Evory

Op 20 juli 2021 bestaat het AKJ 50 jaar. Dit vieren we graag samen met jou! Op deze jubileumwebsite lees je het komende jaar verhalen, blogs en interviews van en met betrokkenen bij het AKJ. We kijken terug, maar ook vooruit. Want zo lang het nodig is, blijven we opkomen voor iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp. Evory (34) is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Op onze jubileumwebsite lees je het hele verhaal.

Wachttijd voor klachtondersteuning

Door een grotere vraag naar klachtondersteuning van onze vertrouwenspersonen en soms langere doorlooptijden van klachtprocedures (mede door coronamaatregelen) is er in sommige regio’s een wachttijd ontstaan voor ondersteuning door de vertrouwenspersoon bij een klachtenprocedure of een tuchtprocedure. lees verder…

Bereikbaarheid feestdagen 2021

🎄 Tijdens de kerstvakantie staan we voor je klaar en kan je voor informatie en advies bij onze #vertrouwenspersoon terecht. Gedurende de kerstvakantie zijn er aangepaste openingstijden. Je kunt ons telefonisch bereiken via 088 555 1000. Op vrijdag 24-12 zijn we bereikbaar van 09.00 tot 13.00. Maandag 27-12 t/m 30-12 van 09.00 tot 15.00. Op vrijdag 31-12 zijn we van 09.00 tot 13.00 bereikbaar. Onze chat is gesloten van 24-12 tot 31-12. 👉 Vanaf 3 januari zijn we weer open volgens de normale openingstijden. Fijne feestdagen! 

JONG doet mee

AKJ vertrouwenspersoon Jet uit Zuid-Holland woonde afgelopen week een bijeenkomst van JONG bij. JONG doet mee! is een groep van ongeveer 40 jongeren uit Haaglanden die jeugdhulp krijgen of hebben gehad. Zij zijn vertegenwoordigers van (jongeren)raden van jeugdhulpinstellingen, een werkgroep van dak- en thuisloze jongeren en een groep ervaringsdeskundigen. lees verder…

­‘Maatwerk kan heel veel leed voor­komen’

Professionals die burgers bijstaan hebben voor de Nationale ombudsman een belangrijke signaalfunctie voor wat er speelt er in de samenleving. Waar lopen zij tegenaan? Hoe ervaren zij de kloof tussen overheid en burger? En wat kunnen ze van elkaar en van de ombudsman leren? Een online gesprek met drie bevlogen professionals.

lees verder…

Jaarverslag 2020 – Kwetsbare jongeren en hun ouders in de knel

Er zijn nog 206 wachtenden voor u.” Zorgelijke cijfers, afkomstig uit het jaarverslag 2020 van het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp . “Kinderen en hun (pleeg)ouders doen steeds vaker een beroep op het AKJ met onvrede over de jeugdhulp. “Wanneer zorgen we voor een veilige omgeving voor jeugdigen én hun ouders, waarin ze gehoord en serieus genomen worden?” vraagt Pieter Wetser, bestuurder van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp zich af. Daarmee voorkomen we escalatie van onvrede en stagnatie van de zorg voor onze kinderen. “Niks doen is geen optie. We moeten luisteren naar de kinderen en hun ouders. Waar lopen ze tegenaan? Wat kan beter? Wanneer ervaren zij onveiligheid?” lees verder…

 Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures 

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming. lees verder…

AKJ en JWB halen ‘Ken je rechten’ informatiefolder door de wasstraat

Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp wil de huidige manier van informeren van jongeren over hun rechten (‘Ken je rechten’) in de jeugdhulp gaan vernieuwen. Met een meer digitaal, visueel en toegankelijk karakter voor jongeren. Hierdoor sluit de informatievoorziening beter aan op de behoeften van jongeren. Het AKJ gaat samen met het JWB (JeugdWelzijnsBeraad) een halfjaar durend co-creatie traject aan samen met jongeren. Samen gaan we aan de slag om tot een verbeterde informatievoorziening te komen. lees verder…