Versoepeling corona-maatregelen in het vertrouwenswerk

Met de landelijke versoepelingen in de corona-maatregelen heeft het AKJ haar maatregelen tegen het licht gehouden. We blijven werken volgens het principe “Vertrouwenswerk nabij, tenzij…’ dat wij sinds 1 juni 2020 hanteren. Deze maatregelen lees je verder onder dit bericht.

lees verder…

Reactie AKJ op wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Rechtspositie van jeugdigen in wetsvoorstel kan sterker

Begin juli van dit jaar hebben de ministers van J&W en VWS de ‘wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel regelt de (interne) rechtspositie van jeugdigen die op grond van een rechtelijke beslissing in een gesloten jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven. lees verder…

Jaarverslag 2019

Ook in 2019 maakten veel jeugdigen en volwassenen gebruik van hun recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. In totaal bespraken 8.282 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers  17.940 vragen, problemen en klachten met onze vertrouwenspersonen. lees verder…

Publieksjaarverslag 2018

In 2018 zochten 8.162 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp contact met een vertrouwenspersoon. In totaal bespraken zij 23.661 vragen, problemen en klachten. Waarbij hebben onze vertrouwenspersonen deze jeugdhulpcliënten geholpen? En welke trends zien wij in de jeugdhulp? In ons Publieksjaarverslag 2018 doen we daar uitgebreid verslag van. lees verder…

Jeugdhulpinstanties moeten transparant zijn over het aantal klachten van cliënten

Gisteravond vond in het Utrechtse stadskantoor een Raadsinformatiebijeenkomst plaats over Samen Veilig Midden-Nederland, waar SAVE en Veilig Thuis Utrecht onder vallen. Dit naar aanleiding van de vele klachten die gemeenteraadsleden van burgers hadden ontvangen over deze organisaties. Op verzoek van de gemeente nam het AKJ deel aan het panel over klachtenbehandeling en -afwikkeling. Vertrouwenspersoon Ron Buijs vertegenwoordigde het AKJ tijdens deze bijeenkomst. lees verder…

Zorgen om jongeren in gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord

Achttien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zijn voornemens te wisselen van aanbieder voor gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus). Dit besluit zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de huidige aanbieder – Transferium Jeugdzorg te Heerhugowaard – haar deuren moet sluiten. De ruim 70 jongeren die nu in deze instelling verblijven, zullen elders moeten worden ondergebracht. Het AKJ maakt zich zorgen over de betrokken jongeren wiens hulpverleningstrajecten dan worden onderbroken en die waarschijnlijk verder van huis terecht gaan komen. lees verder…

Column: “Een pleeggezin is zó spannend voor een kind”

De Week van de Pleegzorg is in volle gang. Tijdens deze week vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Vertrouwenspersoon Arianne Stalenhoef kan er over mee praten; ze is opgegroeid met een pleegzus en twee pleegbroers. Ook in haar werk bij het AKJ heeft ze met pleegouders en pleegkinderen te maken. En met kinderen zoals Mark, die een pleegzorgtraject in gaat. En daar héél veel vragen over heeft. lees verder…

Column: “Er gaat vaak meer in zo’n jong koppie om dan je denkt.”

Week van het jonge kind

In Nederland verblijven bijna 50.000 kinderen in een 3-milieuvoorziening, waar zij wonen, naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen. Deze kinderen krijgen om de week een vertrouwenspersoon op bezoek. Bijvoorbeeld Karin Koens van AKJ’s regiokantoor in Rotterdam. Zij bezoekt zes groepen waar kinderen jonger dan 12 jaar verblijven. Ter gelegenheid van de ‘Week van het jonge kind’ vertelt ze over haar ervaringen. lees verder…

Column: “Juist voor kinderen in de jeugdhulp zijn rechten belangrijk”

Dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar staat 20 november in het teken van kinderrechten, het is dan ook Internationale ‘Dag van de Rechten van het Kind’. AKJ’er Caroline Rueb maakt vaak kinderen mee die geen idee hebben wat ze wel en niet mogen en die zich afvragen welke rechten zij nou eigenlijk hebben binnen de jeugdhulp. En dat steekt deze van-huis-uit juriste, inmiddels vertrouwenspersoon bij het AKJ en vraagbaak over juridische kwesties. Ze schreef er deze column over. lees verder…

Financiering AKJ na 2017 gegarandeerd

Geweldig nieuws!

Gistermiddag hebben de VNG-leden het voorstel ‘Samen Organiseren’ gesteund. Daarin staat onder andere dat het AKJ-vertrouwenswerk, De Kindertelefoon en Sensoor ook na 2017 collectief worden gefinancierd door de gemeenten. lees verder…

Sterke groei aantal cliënten met klachten over jeugdhulp

Uit de halfjaarcijfers 2016 van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – blijkt een sterke groei in het aantal unieke cliënten dat contact heeft gehad met een vertrouwenspersoon. Ook het aantal vragen, problemen en klachten dat cliënten melden bij het AKJ vertoont een stijgende lijn. “Een begrijpelijke ontwikkeling gezien de ingrijpende veranderingen in het jeugdstelsel”, aldus directeur-bestuurder Jenine Timmers van het AKJ. Lees het nieuwsbericht.