Coronamaatregelen per 1 juni 2020

Per 1 juni gaan onze vertrouwenspersonen weer groepsbezoeken afleggen bij jeugdigen in open en gesloten jeugdhulpinstellingen. Uiteraard conform de 1,5-metersamenleving.

 

Vertrouwenswerk nabij, tenzij…

Sinds 13 maart jl. wordt het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet op afstand uitgevoerd. Vertrouwenspersonen werken thuis en geven het vertrouwenswerk vorm via telefonisch contact en beeldbellen met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Een deel van het vertrouwenswerk is stil komen te staan, omdat veel klachtgesprekken en -procedures door instanties uitgesteld zijn.

Thuis werken blijft voor kantoorwerk voorlopig het devies, maar het vertrouwenswerk is geen kantoorwerk. Face-to-face contact met cliënten en jeugdhulpprofessionals is noodzakelijk voor de uitvoering van het vertrouwenswerk. Daarnaast moeten we er vanuit gaan dat we voorlopig nog niet af zijn van het coronavirus. In het belang van jeugdigen en hun ouders en opvoeders worden alle werkzaamheden van de vertrouwenspersoon hervat, waar nodig in aangepaste vorm.

Wij hebben het ‘Vertrouwenswerk in de 1,5-metersamenleving’ uitgewerkt met als uitgangspunt Vertrouwenswerk nabij, tenzij…. Dit vormt vanaf 1 juni de basis voor de uitvoering van het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet door de vertrouwenspersonen van het AKJ en de Zorgbelang-organisaties.

Vertrouwenswerk voor kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp

Voor het vertrouwenswerk aan kinderen en jongeren die verblijven in residentiële jeugdhulp (zoals leef-, behandel- of crisisgroepen, gesloten jeugdhulp en gezinshuizen) betekent dit dat de vertrouwenspersonen vanaf 1 juni weer bezoeken gaan afleggen. De wijze waarop het bezoek wordt vormgegeven, wordt afgestemd met de betreffende instantie.

Het uitgangspunt is dat alle kinderen en jongeren op een laagdrempelige wijze face-to-face contact moet kunnen hebben met de vertrouwenspersoon en dat zij zich vrij moeten voelen in dit contact, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen. Daarnaast moet het voor de vertrouwenspersoon mogelijk zijn om face-to-face toegang te hebben tot alle kinderen en jongeren die niet besmet zijn met het coronavirus.

Alle vertrouwenspersonen houden zich aan de volgende afspraken:

 • Vraag voorafgaand aan het bezoek of er sprake is van (een vermoeden van) een coronabesmetting en/ of er personen aanwezig zijn met klachten. Stem af hoe hiermee om te gaan tijdens het bezoek.
 • Was voor en na ieder bezoek je handen en droog af met papieren handdoekjes of gebruik desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Bezoek doelgericht en kom niet op plekken waar je niet hoeft te zijn.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen tijdens het bezoek, totdat je na het bezoek je handen weer gewassen of gedesinfecteerd hebt.
 • Houd je aan de RIVM-richtlijnen (houd 1,5 meter afstand (2 armlengten) tot anderen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten).
 • Een bezoek gaat NIET door als de vertrouwenspersoon last heeft van verkoudheidsklachten (Neusverkoudheid/Loopneus/Niezen/Keelpijn /Lichte hoest /Verhoging).
 • Een bezoek gaat NIET door als de vertrouwenspersoon of een huisgenoot van de vertrouwenspersoon bovenop de verkoudheidsklachten last heeft van koorts en/of benauwdheidsklachten.

Kinderen/ jongeren op de groep met (een vermoeden van) corona: als een jongere verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of  neusverkoudheid) én koorts boven de 38 graden en/of benauwd heeft, wordt hij beschouwd als iemand met een coronavirusinfectie, totdat het tegendeel bewezen is. Met deze kinderen/jongeren met (een vermoeden van) corona zal waarschijnlijk geen face-to-face contact mogelijk zijn. Bespreek met de groep/het gezinshuis hoe je wel in contact kan komen met deze jeugdige. Het bezoek aan de overige jongeren van de groep/het gezinshuis kan wel face-to-face plaatsvinden, mogelijk in aangepaste vorm (bijv. buiten of in een aparte, geschikte ruimte). Overleg ook hierover met de groep/het gezinshuis.

Vertrouwenswerk voor (pleeg)ouders en thuis wonende kinderen en jongeren

Intakegesprekken tussen vertrouwenspersonen en cliënten worden in overleg met de cliënt vormgegeven; dit kan telefonisch, via beeldbellen of indien nodig via een face-to-face gesprek. Klachtgesprekken en -procedures moeten ook weer op gang gebracht worden. Deze gesprekken kunnen het best door middel van persoonlijk contact vormgegeven worden en ook hierbij is het uitgangspunt Vertrouwenswerk nabij, tenzij….

De vertrouwenspersoon overlegt met de instanties over het face-to-face vormgeven van (klacht)gesprekken.

Alle vertrouwenspersonen houden zich aan de volgende afspraken en verwachten dit ook van de andere gespreksdeelnemers:

 • Geen van de deelnemers aan het gesprek heeft last van de volgende verkoudheidsklachten:
  Neusverkoudheid/Loopneus/Niezen/Keelpijn /Lichte hoest /Verhoging
  EN geen van de deelnemer of hun huisgenoten heeft bovenop deze verkoudheidsklachten last heeft van koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd je aan de hygiënevoorschriften van de locatie die je bezoekt.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Het gesprek moet plaatsvinden in een ruimte waarin dit gefaciliteerd wordt.
 • Snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner.
 • Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg.
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner(s).
 • Gebruik voor het bekijken of aannemen van documenten wegwerp handschoenen.
 • Maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje.
 • Was na het gesprek je handen.

Download Vertrouwenswerk-in-de-1.5-metersamenleving vanaf 1 juni 2020.


Tot slot
We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Terug naar nieuwsoverzicht