Disclaimer

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het AKJ behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder dat vooraf te laten weten de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Het AKJ sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van het AKJ.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Het AKJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites hebben een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
We stellen het op prijs als u onjuistheden op de site aan ons doorgeeft. Dat doen via ons contactformulier. U kunt dat formulier ook gebruiken voor suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening. Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!

AKJ, mei 2018