Familiegroepsplan

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemeenten (wijk-/buurtteams, CJG’s), jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen éérst aan gezinnen de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Het familiegroepsplan is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zelf … Meer lezen over Familiegroepsplan