Kwetsbare jongeren en ouders in de knel

Lange wachtrijen
Door de coronamaatregelen duurden klachtprocedures bij instellingen regelmatig langer dan gewenst. De extra onzekerheid over de jeugdhulp in coronatijd leidde tot meer vragen van ouders. Dit heeft nu geresulteerd in lange wachttijden voor klachtondersteuning. De extra onzekerheid over de jeugdhulp in coronatijd leidde bovendien tot meer vragen van (pleeg)ouders en jongeren. Het AKJ ziet de wachtlijsten steeds verder oplopen. Daarom zijn, aldus bestuurder Pieter Wetser, extra vertrouwenspersonen nodig. VWS heeft voor 2021 vanuit het steunpakket Jeugd 3 fte toegekend.

De kracht van het vertrouwenswerk
Het jaar 2020 stond in het teken van uitdaging die onze vertrouwenspersonen met beide handen aangepakt hebben. Dit leest u terug in onze resultaten: op alle fronten is het uitgevoerde vertrouwenswerk toegenomen en hebben we meer kinderen en hun ouders/verzorgers ondersteund met informatie, advies, een luisterend oor of klachtondersteuning. Dit zetten we met overtuiging voort in 2021.

Download hier het jaarverslag in PDF.

Contact
Voor meer informatie over het AKJ, of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Floor de Jager, communicatieadviseur, via 06 256 449 50 of f.dejager@akj.nl.