Jaarverslag 2016 “Sterk in vertrouwenswerk”

Steeds meer kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp melden zich bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. In 2016 zochten 10.862 cliënten contact met een vertrouwenspersoon, dat is 42% meer dan in 2015. Daarmee steeg ook het aantal gestelde vragen, besproken problemen en geuite klachten. In totaal waren dat er 21.552. Dit blijkt uit het Publieksjaarverslag 2016.

Vertrouwenspersonen ondersteunen jongeren en/of hun (pleeg)ouders als ze vragen, problemen of klachten hebben over de jeugdhulp. In 2016 hebben we cliënten ondersteund van  centra voor jeugd & gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdhulp uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Op basis van onze jaarcijfers constateren we dat er nog veel niet goed gaat met de hulp aan kwetsbare jongeren. Vooral op de thema’s bejegening, communicatie, procedures en besluiten is veel onvrede.

Top drie geuite klachten
In 2016 hebben kinderen, jongeren en (pleeg)ouders in totaal 14.270 klachten geuit. Zij klaagden het meest over bejegening; de jeugdhulpverlener neemt de cliënt bijvoorbeeld niet serieus, of is niet neutraal. Op de tweede plaats staan beslissingen; die zijn onvoldoende gemotiveerd of onderbouwd, of de cliënt werd onvoldoende betrokken. Op de derde plaats staan klachten over gebrekkige informatie; cliënten kregen onvoldoende uitleg over de werkwijze van de instantie, de hulpverlening of over hun rechten.

Meer groepsbezoeken
De vertrouwenspersonen legden vorig jaar 11.440 groepsbezoeken af bij jongeren in open en gesloten instellingen en in gezinshuizen (dat waren er 6.398 in 2015). Tijdens deze bezoeken krijgen de jongeren uitleg over de rechten en plichten die zij hebben in de jeugdhulp. Jongeren hebben naar aanleiding daarvan vaak individuele vragen, ook bespreken zij problemen met de vertrouwenspersoon die zij ervaren op de groep, thuis, op school, of met andere jeugdhulporganisaties.

Knelpunten in jeugdhulp nog niet opgelost
Jenine Timmers, directeur-bestuurder van het AKJ: “Vertrouwenspersonen zien alleen de zaken die niet goed gaan in de jeugdhulpverlening, dat is de aard van ons werk. We kunnen hierdoor geen totaalbeeld geven van de kwaliteit van de jeugdhulp. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel, maar we constateren ook dat de knelpunten in dat stelsel nog niet zijn opgelost. De groei van het aantal cliënten dat zich meldt bij de vertrouwenspersonen toont aan dat de ondersteuning van onafhankelijke vertrouwenspersonen in deze fase nodig blijft.”

Lees het AKJ Jaarverslag 2016 hieronder of download de PDF.


Terug naar nieuwsoverzicht