Folders


Als je op een open groep in de jeugdhulp verblijft is dit boekje voor jou bedoeld. Al je rechten en plichten staan erin. Plus veel tips over hoe je zaken aanpakt. Kijk ook eens naar de illustraties en gedichtjes. Lees verder

 


 

ken je rechten in de jeugdzorgplusVerblijf je in een gesloten instelling in de jeugdzorgPlus? Dan is dit boekje voor jou. Al je rechten en plichten staan erin. Plus veel tips over hoe je in gesprek gaat over verschillende onderwerpen. De illustraties en gedichtjes zorgen ervoor dat je ook nog iets anders kunt bekijken en lezen. Lees verder

 

 


 

In dit broekzakfoldertje vind je algemene informatie over wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen. Niet alleen vragen beantwoorden en je advies, maar bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven van brieven of e-mails. En als je wilt kan de vertrouwenspersoon ook bij gesprekken zijn die gaan over je klacht. Lees verder


 

In this flyer you’ll find information about how a confidentail counsellor can support you when you have questions or complaints about youth care in the Netherlands.  Read more


 

Deze folder en praatplaat gaan over je privacy. Wat mag er wel en wat mag er niet. Belangrijk. Lees de folder of bekijk de praatplaat.