Stappen klacht

Dit zijn de stappen als je een klacht hebt:

Stap 1: gesprek met medewerker zelf
Als je niet tevreden bent over hoe jouw hulpverlener met jou omgaat, of met de beslissingen die over jou worden genomen, dan kun je daarover klagen. De eerste stap is dat je jouw klacht bespreekt met je hulpverlener. Schrijf je klacht op, dan vergeet je niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat. Denk ook alvast na over een oplossing. De vertrouwenspersoon kan jou advies geven en zonodig met jou meegaan naar het gesprek (als jij dat wilt).
Stap 2: gesprek met de leidinggevende
Het gesprek met je hulpverlener heeft het niet opgelost. Je klacht blijft bestaan. Vraag dan een gesprek aan met de leidinggevende van de hulpverlener. Vraag het gesprek schriftelijk aan. In een brief kun je alvast duidelijk maken om welke klacht het gaat. Vraag ook om een verslag van het gesprek, zodat de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek op papier staan. Later kunnen dan geen misverstanden ontstaan. De vertrouwenspersoon kan jou advies geven en zonodig met jou meegaan naar het gesprek (als jij dat wilt).
Stap 3: klachtafhandeling door de klachtencommissie
Het gesprek met jouw hulpverlener en de teamleider heeft geen oplossing opgeleverd. Jouw klacht blijft bestaan. Je kunt jouw klacht dan voorleggen aan de externe Klachtencommissie van de instelling. Deze Klachtencommissie is onafhankelijk. Je moet je klacht schriftelijk indienen. De Klachtencommissie bekijkt eerst of ze de klacht kan en mag behandelen. Als dat niet zo is, krijg je schriftelijk bericht. De behandeling van je klacht bestaat meestal uit een zitting van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie probeert dan zoveel mogelijk informatie van jou en van de hulpverlener te krijgen. Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de zitting; dit kan de vertrouwenspersoon van het AKJ zijn. De Klachtencommissie beslist of jouw klacht: gegrond (dat wil zeggen dat jij gelijk krijgt) of ongegrond is (dat wil zeggen dat jij geen gelijk krijgt). De Klachtencommissie laat binnen 6 weken na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. Is jouw klacht gegrond verklaard, dan moet de directeur van de instelling waarover geklaagd is, laten weten hoe hij verder de klacht afhandelt. Soms geeft de Klachtencommissie ook een advies aan de directeur hoe hij dat het beste kan doen. De directeur moet jou binnen 4 weken laten weten wat hij hiermee gaat doen.
Stap 4: vervolg van de klachten bij de (Kinder)ombudsman
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met het advies van de klachtencommissie. In sommige gevallen kun je jouw klachten over de instelling voor Jeugdhulp nog voorleggen aan de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman.