Klachtenprocedure Raad voor de Kinderbescherming

Wanneer u te maken heeft met de Raad voor de Kinderbescherming, dan kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u behandeld wordt, of over hoe een advies of verzoekschrift van de Raad tot stand is gekomen of is opgeschreven. U kunt daar een klacht over indienen, dat kan tot één jaar nadat het gebeurde. Een van onze onafhankelijke vertrouwenspersonen kan u daarbij ondersteunen.

Wij kunnen u informeren en adviseren over uw (rechts)positie en u ondersteunen bij vragen, problemen en klachten over de Raad. De vertrouwenspersoon is hiervoor speciaal opgeleid.

Het AKJ raadt u aan om meteen duidelijk te maken dat u niet tevreden bent. Dan kan de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming er misschien direct iets aan doen. De Raad werkt met een nieuwe methodiek: ‘Prettig Contact met de Overheid’. Als u een klacht indient, neemt een interne klachtbehandelaar uit een andere regio van de Raad telefonisch contact met u op, dus niet de medewerker waar u in eerste instantie mee te maken had. Ook voorafgaand aan deze procedure kunt u met een vertrouwenspersoon overleggen welke stappen het handigste zijn.

Stappen in de procedure
Er zijn verschillende momenten in de procedure waarop u vragen kunt stellen of uw klachten neer kunt leggen bij de Raad. Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn.

  1. Vragen en/of klachten over het raadsonderzoek

Het kan zijn dat u vragen heeft over de functie van de Raad voor de Kinderbescherming, of over de mogelijkheden die de Raad heeft bij een onderzoek. Misschien wilt u weten wat er precies gebeurt tijdens zo’n onderzoek, of wilt u meer weten over uw rechtspositie. Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Die kan u helpen om antwoord te krijgen op uw vragen.

Als u een klacht heeft over het raadsonderzoek of over degene die het onderzoek uitvoert, kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een gesprek met de raadsonderzoeker zelf of met de klachtbehandelaar organiseren en samen met u dat klachtgesprek voeren.

  1. Vragen en of klachten over het conceptraadsrapport

Als u het conceptraadsrapport ontvangt, moet u daar binnen 5 werkdagen op reageren. De vertrouwenspersoon kan u helpen met uw reactie. Soms is het ook mogelijk om uitstel van de 5-dagentermijn te vragen. Ook daarbij kan de vertrouwenspersoon u helpen. De Raad voor de Kinderbescherming sluit ieder onderzoek af met een adviesgesprek over het raadsbesluit, of met een adviesgesprek waarbij u het conceptrapport mag lezen en zo nodig uitleg daarover krijgt. De vertrouwenspersoon kan samen met u dit gesprek voorbereiden.

Belangrijk: de conceptrapportage van de Raad voor de Kinderbescherming kan uitgangspunt zijn voor verdere hulpverlening binnen de jeugdhulp. Als u een klacht heeft over de conceptrapportage is het belangrijk om die te bespreken. Als de Raad voor de Kinderbescherming eenmaal een definitief rapport naar de rechtbank heeft gestuurd, en u bent het niet eens met de inhoud, dan verwijst de vertrouwenspersoon u door naar een advocaat. Die is er namelijk verantwoordelijk voor om u juridisch te ondersteunen tijdens de zitting.

  1. Vragen en of klachten als de zitting bij de rechter al heeft plaats gevonden

Als het rapport definitief is en de rechter een uitspraak heeft gedaan, kunt u nog steeds klachten indienen en verzoeken om een afhandeling daarvan. Bijvoorbeeld als bepaalde adviezen van de Raad niet in de werkzaamheden of in het Plan van Aanpak van bijvoorbeeld de Jeugdbescherming terugkomen. Als u hierover met de Raad in gesprek gaat, kan de Raad deze adviezen alsnog in een extra brief gericht aan de Jeugdbescherming benoemen. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen.

Als uw klacht in bovengenoemd proces gegrond wordt verklaard, kan dat ook gunstig zijn als u besluit om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Dan kan uw advocaat namelijk het feit dat uw klacht gegrond is verklaard, verwerken in de pleitnota.

Als uw klachten tijdens bovengenoemde stappen niet zijn opgelost, kunt u de formele klachtprocedure van de Raad van de Kinderbescherming starten. Ook daarbij kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen. Zie ook www.kinderbescherming.nl.