Klacht

Op dit formulier kun je alvast aangeven waar de klacht over gaat. De vertrouwenspersoon belt je vervolgens om uw klacht te bespreken. En om uit te leggen hoe hij of zij kan helpen de klacht in te dienen. 

Iedere instelling voor jeugdhulp moet een regeling hebben om klachten goed te behandelen. Die klachtenregeling kun je opvragen. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe, dat leggen we graag uit. Het verschilt per organisatie en instelling.

Heb je een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming? Lees hier wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen. Als het gaat om de Jeugdbescherming kijk dan op de site van de jeugdbescherming in de eigen regio. Bij uw jeugdhulp- of pleegzorgorganisatie kun je ook direct een klacht indienen. Kijk op de website of zoek op ‘klacht’ en de naam van de organisatie.

Wij leggen de (persoons)gegevens die je hieronder invult vast om met jou in contact te komen. Lukt dit niet, dan verwijderen wij de gegevens na 4 weken. Meer informatie over hoe het AKJ omgaat met persoonsgegevens vind je op de pagina Privacy.

 

Hulp en ondersteuning bij tuchtzaken
Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je helpen en kosteloos ondersteunen hierbij.