Folders

Ouders/verzorgers en de vertrouwenspersoon

In deze flyer staat kort beschreven wat de vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers kan betekenen. Ouders/verzorgers kunnen aan de vertrouwenspersoon hun vragen stellen en om advies vragen. De vertrouwenspersoon kan ook in praktische zin ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven of emails en tijdens gesprekken. Lees verder 


Kinderen en de vertrouwenspersoon

In deze flyer staat beschreven wat de vertrouwenspersoon voor kinderen kan betekenen. De taal is zo eenvoudig mogelijk, maar het is aan te raden om met een volwassene de tekst te lezen. Mocht het kind vragen hebben, dan kunnen die meteen beantwoord worden. Lees verder


Ken je rechten in de jeugdhulp

Dit boekje is bedoeld voor alle jongeren die op een open groep in de jeugdhulp terechtkomen. Hun rechten en plichten staan erin beschreven. Aangevuld met veel tips en extra toegankelijk gemaakt met illustraties en gedichtjes.  Lees verder


ken je rechten in de jeugdzorgplusKen je rechten in de jeugdzorgPlus

In dit boekje staat in eenvoudige, heldere taal beschreven wat de rechten en plichten zijn van jongeren in de JeugdzorgPlus. Plus tips waar de jongeren echt iets aan hebben. Lees verder