Vertrouwenspersoon

Elk kind, elke jongere en elke (pleeg)ouder of verzorger die te maken heeft met de jeugdhulp kan ons inschakelen. Soms verblijven de kinderen en jongeren niet thuis maar bijvoorbeeld in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersonen gaan met vaste regelmaat op bezoek in deze instellingen. Zo zijn zij zichtbaar en direct benaderbaar voor jongeren zodat zij hun vragen kunnen stellen of klachten direct kunnen uiten. Ook jongeren die ambulante behandeling ontvangen kunnen een beroep op ons doen.

Al met al zijn we er voor iedereen die vragen of klachten heeft over centra voor jeugd & gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdhulp uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Onze vertrouwenspersonen staan klaar om cliënten te informeren, te adviseren en zo nodig ondersteuning te bieden. De dienstverlening van het AKJ is gratis.

Wij geven antwoord op vragen van degenen die ons benaderen. We bieden een luisterend oor en leggen uit hoe de jeugdhulp werkt. Daarbij geven wij kinderen, jongeren, ouders en verzorgers informatie over hun rechten en mogelijkheden. Soms is dat al genoeg om onvrede te voorkomen of weg te nemen. Bij klachten over de jeugdhulp ondersteunen wij bij het verwoorden, indienen en bespreken ervan. Door onze rol zijn we in staat om verbeterpunten te signaleren. Die bespreken we met de betrokken instantie. Zo dragen we bij aan betere kwaliteit in de jeugdhulp. Het spreekt voor zich dat we werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.