Wat je kunt verwachten van een vertrouwenspersoon

We leggen graag uitgebreid uit wat je kunt verwachten van een vertrouwenspersonen van het AKJ.

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan bij onze vertrouwenspersonen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Om ons werk goed en veilig uit te kunnen voeren, hanteren we daarbij afspraken voor onszelf en onze cliënten.

 • Een vertrouwenspersoon zal wat je vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor jou of de mensen om je heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met je. Er gebeurt niets buiten je om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.
 • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.
 • De vertrouwenspersoon legt uit wat je van ons kunt verwachten. Wij nemen geen klachten in behandeling, maar informeren je over wat je kunt doen vragen en klachten. De vertrouwenspersoon bespreekt met je of en hoe het AKJ je hierbij ondersteuning kan bieden en hoe lang dat ongeveer gaat duren. De afspraken hierover bevestigen wij schriftelijk. Als wij zelf niet kunnen helpen, ontvangt je desgewenst ons advies over de aangewezen instantie waarmee je contact kunt opnemen over je vraag of klacht.
 • Je houdt zelf de regie over de route. Wil je tijdens de ondersteuning van het AKJ niet verder gaan met de acties die zijn ingezet dan kan dit uiteraard. De vertrouwenspersoon geeft je informatie en advies en kan je desgewenst ondersteunen bij het bespreekbaar maken van je vragen, problemen en/of klachten over de uitvoering van de hulpverlening. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je redelijkerwijs mag verwachten van de hulpverlening. Ook geven wij je informatie over je rechtspositie.
 • Kinderen en jongeren die contact met en/of ondersteuning van een vertrouwenspersoon wensen krijgen voorrang op volwassenen die ons benaderen. Ouders en verzorgers worden ondersteund op volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat je daarom moet wachten voor wij je ondersteuningsverzoek kunnen oppakken. We vragen hiervoor je begrip.
 • De vertrouwenspersoon bespreekt ook met je wat er niet binnen onze dienstverlening past. We gaan bijvoorbeeld niet naar alle inhoudelijke gesprekken met je jeugdhulpmedewerker mee. Wij oordelen niet over de inhoud van de hulpverlening.
 • Als we een persoonlijk gesprek met je voeren, spreken we af op een locatie van het AKJ, op een locatie van de betrokken instantie, of op een neutrale zakelijke plek. Wij komen niet bij je thuis.
 • Wij willen iedereen die ons benadert de benodigde ondersteuning bieden, maar onze tijd is niet onbeperkt. Dit betekent dat wij per ondersteuning de tijd en duur bepalen en dat met je bespreken.
 • Alle vertrouwenspersonen en overige medewerkers van het AKJ houden zich aan een gedragscode, gebaseerd op onze kernwaarden. Hierin staat hoe wij met elkaar, met onze cliënten en met anderen omgaan.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en ons

 • Wij gaan respectvol, open en eerlijk met je om en verwachten van jou hetzelfde. Wij vragen je om het ons direct te zeggen als wij hierin in jouw ogen tekortschieten. Wij zullen hetzelfde doen.
 • We hebben begrip voor emoties en bieden daar ook de ruimte voor. Echter, we verwachten dat je gesprekken op een respectvolle en constructieve wijze voert, zowel bij het AKJ als bij instanties, tijdens ophelderings- of klachtgesprekken. De vertrouwenspersoon kan je hiervoor tips geven en  helpen een constructief gesprek te voeren.
 • Om ons werk goed te kunnen doen stellen wij de veiligheid van onze medewerkers voorop. We geven onze grenzen aan en deze bewaken wij. Als je in onze ogen onwenselijk of grensoverschrijdend gedrag vertoont, gaan wij daarover met je in gesprek.
 • Als de vertrouwenspersoon in het contact onveiligheid ervaart, dan zal hij of zij dit direct aangeven en afspraken maken om dit verder te voorkomen. Mocht dit niet lukken, dan zal de vertrouwenspersoon het gesprek of de ondersteuning beëindigen.
 • Grensoverschrijdend gedrag is voor ons onacceptabel, zowel aan de telefoon, in een persoonlijk gesprek, als schriftelijk. Grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld schelden, dreigen, dreigende berichten en afbeeldingen, pesten, seksueel getinte opmerkingen, racistische en discriminerende opmerkingen en fysiek contact.