Wat u kunt verwachten van de vertrouwenspersoon

We leggen graag uitgebreid uit wat u kunt verwachten van de vertrouwenspersonen van het AKJ.

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft, kan bij onze vertrouwenspersonen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Om ons werk goed en veilig uit te kunnen voeren, hanteren we daarbij afspraken voor onszelf en onze cliënten. Heeft u hierover vragen? Stel ze alstublieft aan uw vertrouwenspersoon.

 • De vertrouwenspersoon legt uit wat u van ons kunt verwachten. Wij nemen geen klachten in behandeling, maar informeren u over wat u kunt doen met uw vragen en klachten. De vertrouwenspersoon bespreekt met u of en hoe het AKJ u hierbij ondersteuning kan bieden en hoe lang dat ongeveer gaat duren. De afspraken hierover bevestigen wij schriftelijk. Als wij u zelf niet kunnen helpen, ontvangt u desgewenst ons advies over de aangewezen instantie waarmee u contact kunt opnemen over uw vraag of klacht.
 • U houdt zelf de regie over de route. Wilt u tijdens de ondersteuning van het AKJ niet verder gaan met de acties die zijn ingezet dan kan dit uiteraard. De vertrouwenspersoon geeft u informatie en advies en kan u desgewenst ondersteunen bij het bespreekbaar maken van uw vragen, problemen en/of klachten over de uitvoering van de hulpverlening. De vertrouwenspersoon vertelt u wat u redelijkerwijs mag verwachten van de hulpverlening. Ook geven wij u informatie over uw rechtspositie.
 • Kinderen en jongeren die contact met en/of ondersteuning van een vertrouwenspersoon wensen krijgen voorrang op volwassenen die ons benaderen. Ouders en verzorgers worden ondersteund op volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat u daarom moet wachten voor wij uw ondersteuningsverzoek kunnen oppakken. We vragen hiervoor uw begrip.
 • De vertrouwenspersoon bespreekt ook met u wat er niet binnen onze dienstverlening past. We gaan bijvoorbeeld niet naar alle inhoudelijke gesprekken met uw jeugdhulpmedewerker mee. Wij oordelen niet over de inhoud van de hulpverlening.
 • Als we een persoonlijk gesprek met u voeren, spreken we af op een locatie van het AKJ, op een locatie van de betrokken instantie, of op een neutrale zakelijke plek. Wij komen niet bij u thuis.
 • Wij willen iedereen die ons benadert de benodigde ondersteuning bieden, maar onze tijd is niet onbeperkt. Dit betekent dat wij per ondersteuning de tijd en duur bepalen en dat met u bespreken.
 • Alle vertrouwenspersonen en overige medewerkers van het AKJ houden zich aan een gedragscode, gebaseerd op onze kernwaarden. Hierin staat hoe wij met elkaar, met onze cliënten en met anderen omgaan.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en ons

 • Wij gaan respectvol, open en eerlijk met u om en verwachten van u hetzelfde. Wij vragen u om het ons direct te zeggen als wij hierin in uw ogen tekortschieten. Wij zullen hetzelfde doen.
 • We hebben begrip voor emoties en bieden daar ook de ruimte voor. Echter, we verwachten dat u gesprekken op een respectvolle en constructieve wijze voert, zowel bij het AKJ als bij instanties, tijdens ophelderings- of klachtgesprekken. De vertrouwenspersoon kan u hiervoor tips geven en u helpen een constructief gesprek te voeren.
 • Om ons werk goed te kunnen doen stellen wij de veiligheid van onze medewerkers voorop. We geven onze grenzen aan en deze bewaken wij. Als u in onze ogen onwenselijk of grensoverschrijdend gedrag vertoont, gaan wij daarover met u in gesprek.
 • Als de vertrouwenspersoon in het contact met u onveiligheid ervaart, dan zal hij of zij dit direct aangeven en afspraken met u maken om dit verder te voorkomen. Mocht dit niet lukken, dan zal de vertrouwenspersoon het gesprek of de ondersteuning met u beëindigen.
 • Grensoverschrijdend gedrag is voor ons onacceptabel, zowel aan de telefoon, in een persoonlijk gesprek, als schriftelijk. Grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld schelden, dreigen, dreigende berichten en afbeeldingen, pesten, seksueel getinte opmerkingen, racistische en discriminerende opmerkingen en fysiek contact.