AKJ onderschrijft conclusie Commissie de Winter

De Commissie de Winter concludeert dat verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg zowel haalbaar als zinvol is. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – onderschrijft  het belang hiervan voor slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdhulp. In de dagelijkse praktijk zien de vertrouwenspersonen dat de jongeren in de jeugdhulp kwetsbaar en afhankelijk zijn van de zorg, aandacht en ondersteuning van de medewerkers van een instelling. Alleen al om die reden is onderzoek naar en aandacht voor schendingen van de rechten van deze jongeren ontzettend belangrijk.

Professor de Winter gaf aan dat het cruciaal is dat mensen van buiten de jeugdzorg in gesprek gaan met jongeren in de jeugdzorg zodat ze een stem krijgen en kunnen vertellen wat er aan de hand is. Dat is precies de rol die de vertrouwenspersonen van het AKJ hebben. Zij zijn onafhankelijk en aanspreekbaar en bereikbaar voor ieder kind, iedere jongere, iedere (pleeg)ouder en verzorger die worstelt met een vraag, klacht of probleem ten aanzien van de jeugdhulp. Met hulp en ondersteuning van de vertrouwenspersonen moeten zij ‘met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp’.

Iedere instelling moet er overigens voor zorgen dat jongeren met vragen, problemen en klachten terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. De vertrouwenspersoon bezoekt jongeren in jeugdhulpinstellingen. De vertrouwenspersoon kan een brug slaan tussen jongeren (en ouders/verzorgers) en de instelling(en). Als er dingen zijn die niet goed lopen in de hulpverlening, is de vertrouwenspersoon er om samen met de jongere de zaak weer in beweging te krijgen.

Het AKJ sluit zich aan bij staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van VWS), die gisteren naar aanleiding van het onderzoek meldde: ”De kennis die uit het onderzoek zal komen, kan ons allemaal helpen de huidige leefomgeving van kinderen in instellingen en pleeggezinnen nog veiliger te maken.” Jenine Timmers, directeur-bestuurder van het AKJ: “Ook wij hebben als doel de kwaliteit van de jeugdhulp te versterken, in het belang van kwetsbare kinderen. Tijdens het vervolgonderzoek kan Commissie de Winter te allen tijde jongeren die actuele klachten hebben doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van het AKJ. Andersom zal het AKJ contact zoeken met de Commissie de Winter als er meldingen komen van klachten die in het verleden speelden.”

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

De stichting AKJ voert het vertrouwenswerk voor de jeugdhulp landelijk uit in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Onze onafhankelijke vertrouwenspersonen ondersteunen iedereen die te maken heeft met de jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft. Zowel (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht. Cliënten kunnen ons bereiken via het landelijke nummer 088 555 1000, per e-mail info@akj.nl en via de chat op www.akj.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht