Pieter Wetser aangesteld als bestuurder AKJ

Per 1 juni 2018 is Pieter Wetser aangetreden als bestuurder van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Hij volgt in deze functie Jenine Timmers op.

Pieter Wetser heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg en is bekend met de beleidsterreinen die voor het AKJ van belang zijn. Eerder heeft hij gewerkt bij onder meer het Trimbos-instituut, Stichting Jeugdinterventies, Arkin en de Parnassia Groep.

Pieter Wetser: “Ik denk vanuit het belang van de cliënt en laat mij niet afschrikken door muren die in het beleid of de zorg zijn opgetrokken. Mij interesseert niet de status, maar de inhoud: resultaten boeken voor de cliënten en ervoor zorgen dat het beter gaat met hen en hun (pleeg)ouders/verzorgers. Omdat de inzet moet zijn: een beter lot voor de jongeren door betere rechtsbescherming, betere ketenzorg, meer betrokkenheid van (pleeg)ouders/verzorgers en andere ‘steunpilaren’ voor jongeren.”

Terug naar nieuwsoverzicht