Professionals

Het AKJ is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet – net als de aard van onze werkzaamheden. Wie te maken krijgt met de jeugdhulp kan hulp vragen bij onze vertrouwenspersonen.

Wij vertellen niet wie een beroep op ons doet en ook niet waarom. Wel brengen we regelmatig rapportages uit over de ontwikkelingen: de hulpvragen die we krijgen, de adviezen die we geven, hoe zaken opgelost zijn en met welke organisaties we contact hebben gezocht. De privacy van onze cliënten waarborgen we daarbij. Altijd.

Tegelijk vinden we het belangrijk om te laten zien wat er speelt. Daar kan de hele sector haar voordeel mee doen. Zo kan de kwaliteit en de communicatie verbeteren. Voor gemeenten en professionals in de jeugdhulp kunnen we echt van betekenis zijn. We geven ook regelmatig voorlichting over ons werk.

Wil je foldermateriaal bestellen over het werk van de vertrouwenspersoon? Dit kan via dit bestelformulier. 

De meest voorkomende vragen van professionals – en onze antwoorden daarop – hebben we op een rij gezet.