Publicaties rondom De Lindenhorst in Zeist

In oktober en eind december zijn artikelen gepubliceerd in het AD over Pluryn locatie Lindenhorst Zeist (verder: De Lindenhorst). Het AKJ is bekend met de inhoud van deze artikelen. De vertrouwenspersonen van het AKJ hebben naar aanleiding van beide artikelen contact opgenomen met De Lindenhorst (en de IGJ) om te bespreken wat zij extra kunnen betekenen voor de jeugdigen die momenteel op De Lindenhorst verblijven.

Vertrouwenspersonen bezoeken al wekelijks de groepen van De Lindenhorst in Zeist. Bij hen kunnen de jeugdigen, tijdens de bezoeken en daarbuiten, terecht met vragen of klachten over hun behandeling bij Pluryn. Jeugdigen die niet meer op De Lindenhorst verblijven en ouders van jeugdigen, kunnen ook terecht bij het AKJ via 088-5551000, de chat of info@akj.nl.

De vertrouwenspersonen van het AKJ informeren, adviseren en ondersteunen jeugdigen en hun ouders indien zij ongewenste, onveilige of zorgelijke situaties bespreekbaar willen maken. De vertrouwenspersonen hebben tevens een signalerende taak; vanuit die taak hebben zij meermaals zorgelijke signalen onder de aandacht gebracht van Pluryn en van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Jeugdprofessionals die zaken bespreekbaar willen maken en daarin vastlopen, kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersoon van de instantie waar zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn instanties verplicht om een interne meldregeling op te stellen voor vermoedens van misstanden (een zogeheten klokkenluidersregeling), zodat medewerkers veilig situaties kunnen melden. Tot slot kunnen medewerkers contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ voor informatie en advies.

Terug naar nieuwsoverzicht