Publieksjaarverslag 2017 “Vertrouwenswerk verankerd”

In 2017 zochten 10.862 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp contact met een vertrouwenspersoon. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan 2016. Het aantal gestelde vragen, besproken problemen en geuite klachten van cliënten – in totaal waren dat er 22.006 – steeg licht.

Dit is slechts een greep van de cijfers die vermeld staan in ons Publieksjaarverslag 2017.

Benieuwd naar de activiteiten van onze vertrouwenspersonen in het afgelopen jaar? Hoeveel groepsbezoeken zij hebben afgelegd bij jongeren in open en gesloten instellingen en in gezinshuizen? Wil je weten waarover de meeste vragen en klachten van cliënten kwamen, en over welke zorgvormen? Of wat de top drie was van klachten? En welke trends en knelpunten wij zien in het jeugdhulpstelsel? Lees dan ons Publieksjaarverslag 2017 ‘Vertrouwenswerk verankerd’.

Download AKJ’s Publieksjaarverslag 2017

Terug naar nieuwsoverzicht