Van Rijn stelt vertrouwenswerk voor jeugdhulpcliënten veilig

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de functies van kindertelefoon, vertrouwenswerk en luisterend oor (verankerd in de Jeugdwet) per 1 januari 2018 via het ministerie van VWS zullen worden gefinancierd.

De drie stichtingen die deze functies uitvoeren – respectievelijk De Kindertelefoon, het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, en Sensoor – juichen deze beslissing van harte toe. Deze landelijke financiering garandeert dat kinderen, jongeren en hun ouders (ongeacht waar zij wonen) gebruik kunnen blijven maken van deze relevante functies.

Jenine Timmers, directeur-bestuurder van het AKJ: “Van Rijn garandeert met deze beslissing dat kinderen, jongeren en ouders waar ook in Nederland gebruik kunnen blijven maken van het onafhankelijke vertrouwenswerk in de jeugdhulp. Daar zijn we ontzettend blij mee. In 2016 hebben bijna 11.000 kinderen, jongeren en (pleeg)ouders contact gezocht met onze vertrouwenspersonen, dat was een groei van 42% ten opzichte van 2015. Daaruit blijkt het vertrouwenswerk in de jeugdhulp nog steeds broodnodig is.”

De vertrouwenspersonen bieden niet alleen advies en ondersteuning, zij bezoeken jaarlijks ook duizenden jongeren in open en gesloten jeugdhulpinstellingen en in gezinshuizen door het hele land. Timmers: “De vertrouwenspersoon geeft de jongeren uitleg over rechten en plichten in de jeugdhulp. Jongeren stellen naar aanleiding daarvan vaak individuele vragen, ook bespreken zij regelmatig problemen die zij ervaren op de groep, thuis, op school, of met andere jeugdhulporganisaties. Voor veel jongeren is het prettig om even hun verhaal kwijt te kunnen, of om te sparren met iemand die niet vanuit de hulpverlening betrokken is. Dankzij het besluit van Van Rijn kunnen onze vertrouwenspersonen deze kwetsbare jongeren blijven bezoeken.”

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen iedereen die te maken heeft met jeugdhulp en daar vragen of klachten over heeft. Zowel (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers kunnen bij het AKJ terecht. Cliënten kunnen het AKJ bereiken via het landelijke nummer 088 555 1000, per e-mail info@akj.nl en via de chat op www.akj.nl.

Het AKJ voert het onafhankelijke vertrouwenswerk in de jeugdhulp nu nog landelijk uit in opdracht van de VNG. Het AKJ werkt daarvoor samen met vijf Zorgbelangorganisaties in Brabant, Drenthe, Friesland, Gelderland en Groningen.


DOSSIER

9 juni: Verslag op site Jeugdzorg Nederland over AO Jeugdhulp in de Tweede Kamer op 8 juni.
6 juni: VNG bericht: Continuïteit Kindertelefoon, AKJ, Sensoor landelijk geregeld. NB: In het Algemeen Overleg Jeugd op 8 juni 2017 meldde staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat het in 2018 om een eenmalige maatregel gaat, daarna wordt het een wettelijke maatregel per 1 januari 2019.
2 juni: Rijksoverheid bericht: Van Rijn neemt financiering Kindertelefoon over van gemeenten
2 juni: Brief Van Rijn aan de Tweede Kamer over de continuïteit van de organisaties Kindertelefoon, Sensoor en AKJ van 2018
2 juniAntwoord Van Rijn op vragen van het lid Peters over het contracteren van de Kindertelefoon
2 juni: Antwoord Van Rijn op vragen van het lid Peters over het voortbestaan van de Kindertelefoon
2 juni: Antwoord Van Rijn op vragen van de leden Marijnissen en Kooiman over de decentralisatie van de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor
2 juniAntwoord Van Rijn op vragen van het lid Nijboer over het voortbestaan van de Kindertelefoon
23 mei: CDA stelt aanvullende kamervragen over het contracteren van de Kindertelefoon
19 mei Binnenlands Bestuur: Van Rijn zoekt naar oplossing voortbestaan Kindertelefoon
19 mei: VNG: Financiering landelijke instellingen sociaal domein v/a 2018
18 mei: NOS artikel: Weer meer kinderen zoeken contact met De Kindertelefoon
17 mei: AD artikel: Van Rijn: Kindertelefoon wordt sowieso gered
17 mei: Staatssecretaris Van Rijn schrijft brief aan Tweede Kamer over voortbestaan Kindertelefoon, Sensoor, AKJ
11 mei: Blog Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland Het kind betaalt de rekening van doorgeschoten decentralisatie
8 mei:  VNG: Kindertelefoon, Sensoor en AKJ v/a 2018: veelgestelde vragen
1 mei:  Staatssecretaris Van Rijn meldt Uitstel beantwoording Kamervragen over voortbestaan Kindertelefoon
14 april: VNG: Kindertelefoon, Sensoor en AKJ: snel besluit gemeenten nodig
13 april: CDA stelt kamervragen over Kindertelefoon en het AKJ
13 april: PvdA stelt kamervragen over Kindertelefoon en het AKJ
12 april: SP stelt kamervragen over decentralisatie van de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor
12 april: Zorg & Welzijn artikel: Onzekerheid over toekomst De Kindertelefoon
12 april: Gemeente.nl: Kindertelefoon vreest financiële decentralisatie
11 april: NOS artikel: Kindertelefoon luidt noodklok over voortbestaan
11 april: NRC artikel: Kindertelefoon vreest voor voortbestaan
7 april: VNG ledenbrief: Contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein

Terug naar nieuwsoverzicht