Symposium

Het programma

14:00 uur
Aanvang symposium.

14:00 – 14:15 uur
Opening door dagvoorzitter Saskia Stern.

14:15 – 14:45 uur
In gesprek met ExpEx-leden Sanne en Rafael over hun ervaringen in de jeugdzorg met betrekking tot het thema geweld.

14:45 – 15:20 uur
Mirjam Hordijk en Kenneth Stiekema (Elker Jeugdhulp & Onderwijs in Groningen) en Ryanne Tuitel (Zorgbelang Groningen) trokken in 2022 samen op in de uitvoering van het project Tegengaan van geweld in de jeugdzorg binnen Elker. Zij delen de successen, de opbrengsten en leerpunten.

15:20 – 15:35 uur
Pauze

15:35 – 16:15 uur
Peter Dijkshoorn spreekt vanuit zijn rol als landelijk ambassadeur voor een lerend jeugdstelsel over het thema geweld. Peter is tevens verbonden aan De beweging van 0. 0 geweld in de jeugdzorg, hoe kunnen we dat bereiken?

16:15 – 16:45 uur
Onder leiding van Saskia voeren alle gasten, ieder vanuit hun eigen perspectief en expertise, een panelgesprek.

16:45 – 17:00 uur
Afsluiting