Vacature vertrouwenspersoon tuchtzaken

Heb jij een juridische achtergrond en wil jij van betekenis zijn in de jeugdhulp? Het AKJ zoekt een nieuwe collega die: 

 •  24-32 uur per week beschikbaar is
 • Landelijk aan de slag wil gaan
 • Uiterlijk in februari 2022 wil starten

De functie in het kort

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich inzet voor iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp. Door informatie en advies te geven, en via (klacht)ondersteuning, signalering en voorlichting. Als vertrouwenspersoon Tuchtzaken kom je in het team Tuchtzaken jeugd- en gezinsprofessionals. Je ondersteunt jeugdigen, ouders en verzorgers bij tuchtprocedures bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het gaat om cliënten van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen, open en gesloten jeugdhulpinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis-organisaties, de ambulante jeugd-GGZ en jeugd LVB-instellingen. Je werkt landelijk: zittingen zijn Bilthoven, gesprekken in of bij de woonplaats van je cliënt. Als vertrouwenspersoon neem je een onafhankelijke en autonome positie in.

Voor het komende jaar is er extra subsidie om de wachtlijst voor deze ondersteuning significant te verlagen.

Werkzaamheden:

 • Cliënten ondersteunen bij het verwoorden, indienen, afhandelen en begeleiden van tuchtklachten over jeugdhulp, bij het College van Toezicht van het SKJ.
 • Indienen van een klaagschrift als gemachtigde en bijbehorende onderbouwingen, het opstellen van conclusie van repliek bij schriftelijke afhandelingen, het opstellen van zittingsaantekeningen en het woord voeren tijdens hoorzittingen.
 • Eventuele vervolgtrajecten naar het College van Beroep begeleiden.
 • De procedurele afhandeling van tuchtklachten bewaken.
 • Knelpunten bij organisaties voor jeugdhulp signaleren.
 • Administratieve werkzaamheden zoals registratie van vragen, klachten en problemen, correspondentie, verslagleggen en rapporteren.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen, werkoverleg, casuïstiekoverleg en intervisie.
 • Praktische ondersteuning van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

 Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Juridisch opgeleid.
 • Juridische kennis van en ervaring met wet- en regelgeving van de jeugdwet, personen- en familierecht en aanverwante wet- en regelgeving.
 • Kennis van het tuchtrecht, de beroepscode en de richtlijnen.
 • Ervaring met ondersteuning bieden bij het tuchtrecht en het schrijven van een klaagschrift.
 • Kunnen beoordelen of een zaak geschikt is voor het tuchtrecht.
 • Kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Verwachtingen kunnen managen bij cliënten en cliënten actief laten participeren.
 • Affiniteit met het werken met jeugdigen en ouders of verzorgers die vragen of klachten hebben over de jeugdhulp.

Arbeidsvoorwaarden

 • CAO Jeugdzorg, inschaling in schaal 10: min. € 2.670,58 en max. € 4.255,95 bruto per maand op fulltime basis.
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van functioneren, de landelijke ontwikkelingen en financiering vanuit het ministerie van VWS.
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8% per jaar.
 • Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en vergoeding van dienstreizen.
 • Indiensttreding onder voorwaarde van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie CAO Jeugdzorg 2019-2020.

Sollicitatieprocedure

 • Interesse in deze vacature? Stuur je brief en cv voor 31 januari naar: sollicitatie@akj.nl
 • Gesprekken vinden plaats in de week van 10 januari
 • Starten: uiterlijk februari 2022
 • Meer informatie over deze vacature? Neem contact op met Yvonne van Adrichem (teammanager tuchtzaken) via 06-25644922

Terug naar nieuwsoverzicht