“Eindelijk word ik gezien en gehoord door jeugdbescherming!”

Meneer Bakker heeft klachten over de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) door de Jeugdbescherming. Zijn drie kinderen zijn onder toezicht gesteld, ze wonen bij zijn ex. Af en toe mag hij hen zien, op een neutrale plek via een zogenoemde begeleide omgangsregeling. Meneer Bakker maakt zich zorgen over zijn kinderen. Maar hij krijgt geen reactie op zijn vragen aan de jeugdbeschermer, het dossier is niet in orde en de jeugdbeschermer is voor hem onbereikbaar. Regelmatig heeft hij geprobeerd dit bespreekbaar te maken, echter zonder resultaat.

Uiteindelijk schakelt meneer Bakker het AKJ in. Een vertrouwenspersoon nodigt hem uit voor een intakegesprek waar hij zijn situatie uitgebreid toelicht. Gezamenlijk stellen zij een brief op met een beschrijving van de klachten, die voornamelijk over de uitvoering van de OTS gaan. De brief wordt verstuurd naar de manager van de jeugdbeschermer. Na een paar weken krijgt meneer Bakker een uitnodiging voor een klachtbemiddelingsgesprek. De vertrouwenspersoon gaat mee naar het gesprek, zijn rol is in de gaten te houden of alle klachten worden besproken. Het gesprek verloopt goed en er worden heldere afspraken gemaakt. Meneer Bakker geeft aan hiermee verder te kunnen.

Na vier weken belt meneer Bakker met zijn vertrouwenspersoon. Hij geeft aan dat er niets terecht is gekomen van de gemaakte afspraken. Daarom wil hij zijn klachten voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming. Na een grondige voorbereiding stellen meneer Bakker en zijn vertrouwenspersoon wederom een brief op met een uitgebreide beschrijving van de klachten en bijbehorende bewijsstukken. Nadat de brief is verstuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie, volgt er snel een reactie en een uitnodiging voor een zitting.

Een week voor de zitting ontvangt meneer Bakker het verweer van de Jeugdbescherming. Vader gaat in gesprek met de vertrouwenspersoon om het verweer grondig door te nemen en vraagt aan de vertrouwenspersoon hem nog eens uit te leggen hoe de klachtencommissie dit gaat aanpakken. En dan is het zover! De zitting duurt ruim een uur, waarin vader uitgebreid de gelegenheid krijgt om zijn klachten verder toe te lichten en te reageren op het verweer van de jeugdbeschermer. Na afloop geeft meneer Bakker aan meer dan tevreden te zijn met de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon. En dan is het afwachten… wat gaat de commissie besluiten?

Drie weken na de zitting krijgt meneer Bakker een uitgebreid gespreksverslag met de beslissing van de klachtencommissie. Van de drie klachten zijn er twee gegrond verklaard en een klacht voor de helft. Kortom: een positieve uitslag. Voor de opgeluchte vader bleek de hulp en ondersteuning van de vertrouwenspersoon erg belangrijk. Meneer Bakker liet de vertrouwenspersoon weten: ”Door jou werd ik al gezien en gehoord, maar door het gegrond verklaren van mijn klachten word ik nu ook gezien en gehoord door de jeugdbescherming!”


* Om privacy-redenen wordt de echte naam van meneer Bakker en de vertrouwenspersoon niet genoemd.

Elke klacht over jeugdhulp vraagt om een andere oplossing en is dus maatwerk. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.

Terug naar alle verhalen