Excuses van de gemeente

De ouders van gezin met vier kinderen  hebben meerdere klachten over een gemeente. De ouders vinden dat de rapportage, die de wijkconsulent heeft geschreven, inhoudelijk niet op orde is. De rapportage geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid, er staan onjuistheden in en de mening van de ouders op de inhoud van rapportage is niet meegenomen.

De ouders hebben meerdere pogingen ondernomen om dit te bespreken met de gemeente, echter zonder resultaat. De ouders komen zelf niet verder en stappen voor ondersteuning bij hun klachten naar een vertrouwenspersoon van het AKJ. De ouders willen zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. Met de vertrouwenspersoon bereiden de ouders het gesprek voor. De klachten staan goed geformuleerd in een brief die de vertrouwenspersoon, na goedkeuring door de ouders, naar de leidinggevende van de wijkconsulent heeft gestuurd. Er wordt snel gereageerd en binnen week is er een gesprek. De vertrouwenspersoon houdt goed in de gaten of alle zaken waar de ouders mee zitten ook op tafel komen en zo geschiedt het ook.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt over een aanpassing van de rapportage. De ouders zijn blij met het gesprek. Twee weken later krijgen de ouders de aangepaste versie van de rapportage en tot hun schrik lezen ze dat er nauwelijks iets is veranderd en dat er zelfs passages zijn toegevoegd die wederom niet kloppen.

De ouders besluiten het hier niet bij te laten en dienen met ondersteuning van een vertrouwenspersoon een officiële klacht in bij de klachtcoördinator van de gemeente. Vier weken na het indienen van de klacht worden de ouders samen met de vertrouwenspersoon uitgenodigd voor een hoorzitting. Na de hoorzitting zijn de ouders opgelucht dat ze hun klacht goed hebben kunnen toelichten. Drie weken na de zitting krijgen de ouders een bericht van de gemeente. De gemeente erkent dat er fouten zijn gemaakt en bieden hun excuses aan. De wijkconsulent wordt vervangen en de rapportage wordt in samenspraak met de ouders opnieuw gedaan.

Drie weken later bellen de ouders met de vertrouwenspersoon en vertellen dat de rapportage nu in orde is en dat de samenwerking met de nieuwe wijkconsulent naar tevredenheid verloopt. Voor de ouders was de hulp en steun van de vertrouwenspersoon erg belangrijk. Mede daardoor hebben ze weer vertrouwen gekregen om verder te kunnen met jeugdhulp.

*Om privacy redenen worden de namen van de ouders, de gemeente en de naam van de vertrouwenspersoon niet genoemd

Terug naar alle verhalen