Excuses van Jeugdbescherming

Een moeder en haar nieuwe partner hebben een klacht over de jeugdbescherming. Een van haar kinderen staat onder toezicht (OTS). De moeder krijgt geen antwoord op haar mails aan de gezinsvoogd.

Ook is er geen gezinsplan, dus geen heldere doelen. Daar komt nog bij dat de gezinsvoogd de afspraken niet nakomt. Als de vrouw hierover mailt krijgt ze weer geen antwoord, ondanks herhaalde verzoeken. De vrouw komt zelf niet verder en stapt voor ondersteuning bij haar klachten naar een vertrouwenspersoon. Ze wil zo snel mogelijk rond de tafel met de instelling . Samen met de vertrouwenspersoon bereidt ze het gesprek voor. De klachten staan goed geformuleerd in een e-mail die de vertrouwenspersoon, na goedkeuring door de vrouw, naar de leidinggevende van de gezinsmanager stuurt. Die reageren snel. Kort daarna is het gesprek. De vertrouwenspersoon houdt goed in de gaten of alle zaken waar de vrouw mee zit ook op tafel komen. Dat is het geval. Door het goede overleg kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt voor de toekomst. De leidinggevende maakt excuses en de vrouw is blij met deze erkenning. Kortom: een positief en succesvol gesprek. Voor de vrouw was de hulp en steun van de vertrouwenspersoon erg belangrijk. Mede daardoor heeft ze weer vertrouwen gekregen om verder te kunnen met jeugdhulp.

(Elk verhaal van een kind, jongere of (pleeg)ouder is uniek. Elke klacht over jeugdhulp vraagt dan ook om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.)

Terug naar alle verhalen