Ik wil gehoord worden!

Silke (16 jaar) belt met een vertrouwenspersoon van het AKJ en ze vertelt haar verhaal. Ze vindt de samenwerking met haar jeugdbeschermer niet goed gaan. Silke krijgt nauwelijks een reactie op haar vragen, de jeugdbeschermer luistert onvoldoende naar haar én is niet altijd even duidelijk in wat ze vertelt. Silke heeft al vaker geprobeerd dit te bespreken, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.

Silke* is er niet op uit om officiële klachten in te dienen. Ze wil vooral dat de samenwerking beter wordt. En de gelegenheid krijgen om in een gesprek met de jeugdbeschermer haar verhaal te vertellen, haar vragen te stellen en afspraken vast te leggen. Ze wil dit niet alleen doen en ze vindt het fijn als er een vertrouwenspersoon bij zit.

Silke schrijft samen met de vertrouwenspersoon een e-mail met haar vragen voor de jeugdbeschermer met het verzoek samen met de vertrouwenspersoon te worden uitgenodigd voor een gesprek. Nadat Silke de mail had verstuurd, kreeg ze gelijk een uitnodiging voor een gesprek.

Concrete afspraken
Een week na de uitnodiging komen ze samen. Silke kan tijdens het gesprek prima vertellen wat haar bezighoudt. De jeugdbeschermer biedt haar excuses aan. Ze vertelt dat ze écht de indruk heeft dat ze naar Silke luistert en correct is in het beantwoorden van de vragen die Silke stelt. Silke legt uit dat de jeugdbeschermer voor hem moeilijke woorden gebruikt, die ze niet altijd begrijpt. En dat het haar zou helpen als de jeugdbeschermer checkt of Silke zich begrepen voelt. Ze maken concrete afspraken. Zo spreken ze af dat de jeugdbeschermer binnen 5 werkdagen reageert op een e-mail van Silke, en eens per twee weken is er een gesprek op het kantoor van de jeugdbeschermer. Silke is blij met de aanwezigheid van de vertrouwenspersoon, omdat ze het gesprek samen goed hebben voorbereid en de vertrouwenspersoon de vragen kon stellen die Silke soms even niet meer wist.

Drie weken na het gesprek belt Silke met de vertrouwenspersoon en ze vertelt dat de samenwerking nu beter gaat. Dankzij het gesprek heeft ze weer meer vertrouwen in de jeugdbeschermer. Ze sluit het telefoontje met de vertrouwenspersoon af met de woorden: ik word gehoord!

Heb jij een vraag over jeugdhulp?
Elke klacht of vraag over jeugdhulp vraagt om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.

* Om privacy-redenen gebruiken we niet de (echte) namen van de jongere en de vertrouwenspersoon. 

Terug naar alle verhalen