Meerdere straffen voor één misstap

Luc (niet zijn echte naam) is 15 jaar en woont op een groep voor gesloten jeugdhulp. Tijdens het bezoek van de vertrouwenspersoon vertelt Luc dat zijn deur op slot wordt gedraaid als hij ’s ochtends niet op tijd klaar is.

Hij moet op zijn kamer ontbijten, krijgt een onvoldoende-score én moet ’s avonds een uur eerder naar bed. Dit geldt ook voor zijn groepsgenoten. Luc vindt dit echt niet kunnen. In het ‘Ken je rechten’-boekje van het AKJ heef hij gelezen dat afzonderen alleen mag ‘als door jouw gedrag een onveilige situatie ontstaat’. De vertrouwenspersoon geeft aan dat dit klopt. Zij weet echter ook dat Luc het moeilijk vindt op zijn kamer te blijven en dat in zijn hulpverleningsplan opgenomen is dat zijn deur op slot gedraaid mag worden. Dat wil echter niet zeggen dat dit bij andere jongeren ook mag. Daarnaast lijkt het alsof er voor één misstap meerdere straffen staan. De vertrouwenspersoon spreekt met Luc af dat ze deze situatie gaat aankaarten bij de teamleider van de groep.

De teamleider vertelt dat het inderdaad niet de bedoeling is dat standaard de deur op slot gedraaid wordt. Want dit is afzondering en dat is niet aan de orde als jongeren niet op tijd klaar zijn ’s ochtends. De teamleider bespreekt dit met de groepsleiding. Hij overlegt met het team om te voorkomen dat er meerdere sancties voor hetzelfde gedrag toegepast worden. De teamleider en de vertrouwenspersoon spreken af dat als deze situatie zich in de toekomst nogmaals voordoet, de vertrouwenspersoon dit rechtstreeks met de groepsleiding bespreekt.

Als de vertrouwenspersoon een week later op de groep komt, is de situatie verbeterd. Als jongeren niet op tijd klaar zijn, moeten ze op hun kamer ontbijten en ’s avonds een uur eerder naar bed. De onvoldoende-score en het afsluiten van de kamer zijn niet meer aan de orde.

(Elk verhaal van een kind, jongere of (pleeg)ouder is uniek. Elke klacht over jeugdhulp vraagt dan ook om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.)

Terug naar alle verhalen