Pleegzorg in corona-tijd

Pleegouders Jeroen en Angelique zorgen al ruim twee jaar voor hun pleegdochter Rosa*. Rosa was acht jaar toen er werd besloten dat zij niet meer bij haar ouders kon wonen. Ouders en pleegouders konden goed overweg met elkaar en Rosa zag haar ouders regelmatig. Dat veranderde toen het coronavirus in Nederland uitbrak. Jeroen en Angelique behoorden tot de risicogroep, en zij gingen samen met Rosa in quarantaine.

Dilemma
Door de quarantaine zag Rosa haar ouders niet. Maar corona blééf. Op den duur wilde de ouders van Rosa haar graag weer zien. Een dilemma, want Jeroen en Angelique konden het zich niet permitteren om fysiek contact tussen Rosa en haar ouders toe te staan. In goed overleg hebben ze verschillende alternatieven aangeboden, maar een oplossing kwam er niet. Jeroen en Angelique vonden dit erg vervelend, maar hun gezondheid ging nu voor.

Rechter beslist
Inmiddels waren de jeugdbescherming en de pleegzorgorganisatie erbij betrokken, die benadrukten dat fysiek contact met de ouders toch wel erg belangrijk is. Jeroen en Angelique voelden zich hierdoor onder druk gezet en niet begrepen. Een gesprek met de manager van de jeugdbescherming hielp niet. De jeugdbescherming zette de stap naar de rechter, om Rosa in een ander pleeggezin te plaatsen. De rechter wees dat verzoek af en stelde het verblijf van Rosa bij de pleegouders boven die van het fysiek contact met ouders. Een opluchting voor Jeroen en Angelique!

Alsnog in gesprek
Inmiddels verliep de samenwerking niet meer, daarom riepen Jeroen en Angelique de hulp in van het AKJ. Jeroen en Angelique vertelden de vertrouwenspersoon dat ze niet meer goed wisten wat ze moesten doen. De angst voor hun gezondheid was reëel, dus ze konden niet anders. De vertrouwenspersoon stelde voor om in gesprek te gaan en samen te kijken naar wat er was gebeurd, en wat dit met hen en Rosa had gedaan. Én te bespreken wat nodig was om elkaar weer te vertrouwen. Geen gemakkelijke gesprekken, want de visies lagen soms ver uit elkaar. Toch slaagden ze erin om elkaar te vinden, en voelden Jeroen en Angelique zich uiteindelijk gehoord, begrepen en erkend. Ook wezen beide instanties op verzoek andere medewerkers aan als contactpersoon, met wie een nieuwe samenwerking kon worden opgebouwd.

“Er viel een last van onze schouders”
Later vertelden Jeroen en Angelique de vertrouwenspersoon hoe ze het traject ervaren hebben:

“In deze periode waarin we ons zo onder druk gezet voelden en we ten einde raad waren, hebben we de hulp ingeroepen van het AKJ. Terwijl we soms onsamenhangend, ongenuanceerd en vol emoties ons verhaal deden, viel er een last van onze schouders. De empathische, onpartijdige, professionele en kalme houding van de vertrouwenspersoon gaf structuur en rust in onze situatie. Ook nam zij taken op zich zoals het schrijven van verslagen van wat wij de instanties wilden vertellen en het deelnemen aan gesprekken met hen.

Wij hebben gemerkt dat de instanties veel waarde hechten aan de rol van het AKJ. Wij zijn er zeker van dat we zonder de support van het AKJ niet hetzelfde resultaat behaald zouden hebben. Veel lof aan het AKJ en in het bijzonder de vertrouwenspersoon die ons heeft geholpen.”

Contact met een vertrouwenspersoon
Het AKJ is er voor iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Heeft u vragen over uw rechten of procedures in de jeugdhulpverlening? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

* Om privacy-redenen worden de echte namen van Jeroen, Angelique, Rosa en de vertrouwenspersoon niet genoemd.

Terug naar alle verhalen