Kan vader co-ouder worden?

De ouders zitten met elkaar in een vechtscheiding. De man en vrouw zijn al twee jaar uit elkaar. De vader ziet zijn dochter nu om het weekend. Zou dat niet wat vaker kunnen? Als co-ouder liefst.

Maar het overleg met zijn ex-vrouw verloopt lastig. De kinderrechter heeft mede daarom een ondertoezichtstelling uitgesproken. De vader wil dat zijn wens om zijn dochter vaker te zien gehonoreerd wordt. Hij voelt zich niet gehoord. Daarom heeft hij een brief geschreven aan de klachtencommissie. Voor het gesprek wil hij graag ‘iemand die meekijkt en feedback geeft’. Er komt eerst een gesprek met de instelling en dat blijkt voldoende. De vertrouwenspersoon en de vader bereiden het gesprek samen goed voor. De vader is goed in staat om zijn klachten en vragen onder woorden te brengen. Deze keer is hij ook zijn emoties de baas. De vader weet duidelijk te maken wat hem dwars zit. En hij luistert goed. De gezinsvoogd krijgt hierdoor begrip voor de situatie. De gezinsvoogd belooft om een aantal zaken en besluiten opnieuw te bekijken. Ook laat de gezinsvoogd weten dat hij de constructieve sfeer van het gesprek waardeert en blij is dat de vader de vertrouwenspersoon heeft meegenomen. De vader besluit om niet naar de klachtencommissie te stappen. Hij heeft weer vertrouwen in de samenwerking met de gezinsvoogd. Hij zegt over de vertrouwenspersoon: ‘Je hebt me een spiegel voorgehouden. Daardoor kon ik van het beeld afstappen dat ik alleen maar tekort werd gedaan’.

(Elk verhaal van een kind, jongere of (pleeg)ouder is uniek. Elke klacht over jeugdhulp vraagt dan ook om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.)

Terug naar alle verhalen