Verstoken van informatie over zoon

Meneer Borg is de gezaghebbende vader van Job van 14 jaar. Hij is gescheiden en Job woont bij zijn moeder. Er is een ondertoezichtstelling (OTS) op basis van complexe scheidingsproblematiek van de ouders en een problematische relatie tussen vader en zoon.

Sinds de OTS ervaart meneer Borg in allerlei opzichten achteruitgang. Ondanks een omgangsregeling is het contact tussen hem en zijn zoon stil komen te liggen. De beoogde hulpverlening voor Job – zoals vermeld in de beschikking van de rechtbank – komt niet van de grond. Meneer Borg heeft geen gezinsplan ontvangen en het is niet duidelijk aan welke doelen gewerkt wordt. De communicatie met de jeugdbeschermer verloopt stroef. De afspraak is dat de jeugdbeschermer meneer Borg maandelijks informeert over Job en als er bijzonderheden zijn ook tussendoor. Dit gebeurt niet. Hij maakt zich zorgen over Job en voelt zich buitenspel gezet als vader.

Meneer Borg meldt zich bij het AKJ. Samen met de vertrouwenspersoon voert hij een bemiddelingsgesprek met de jeugdbeschermer en diens leidinggevende. Dit levert duidelijkheid op, maar ook weer nieuwe onvrede. In het gesprek komt aan de orde dat de instelling de mogelijkheid tot een gezagsbeëindigende maatregel wil onderzoeken. Omdat de jeugdbeschermer geen gespreksverslag stuurt, staat dit nergens op papier en weet meneer Borg niet waar hij aan toe is. Het toegezegde gezinsplan ontvangt hij pas na herhaald aandringen. Het blijkt een gedateerde versie.

Omdat de klachten aanhouden en de communicatie steeds verder onder druk komt te staan, besluit meneer Borg zijn klachten met hulp van de vertrouwenspersoon voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de instelling. Deze oordeelt dat de gecertificeerde instelling tekort is geschoten in zorgvuldige communicatie en dat er onvoldoende sturing is gegeven aan de uitvoering van de OTS van Job. Daarnaast constateert de commissie dat er wat betreft hulpverlening voor Job niet aan de opdracht van de rechtbank is gewerkt. Alle klachten worden gegrond verklaard.

Meneer Borg is tevreden over de uitspraak, hij voelt zich gehoord en serieus genomen door de klachtencommissie. Hij waardeert dat de vertrouwenspersoon hem in deze emotioneel zware periode heeft geholpen om zijn klachten goed te ordenen en te verwoorden. Daardoor stond hij er niet alleen voor.


De namen van vader en zoon in dit praktijkvoorbeeld zijn fictief

(Elk verhaal van een kind, jongere of (pleeg)ouder is uniek. Elke klacht over jeugdhulp vraagt dan ook om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.)

Terug naar alle verhalen