Wel of niet geschikt als pleeggezin?

Het is zover: ze worden pleegouders! In december komt er voor het eerst een kindje uit de crisisopvang bij het stel wonen. Ze blijft bijna drie maanden. Een heftige plaatsing met veel misverstanden. Dat is de conclusie tijdens de gesprekken na afloop.

Gelukkig geeft de pleegzorgorganisatie groen licht voor een vervolgplaatsing. In april komt er weer een pleegkind. Ook deze plaatsing duurt vrij kort. Iedereen is tevreden na afloop. Kort daarna krijgt de pleegzorgorganisatie te horen dat de pleegouders een andere pleegzorginstelling aan het zoeken zijn. Want ze zijn erg negatief over de huidige organisatie. De pleegzorgorganisatie neemt deze aspecten mee in de eindevaluatie van de tweede plaatsing. Na enkele weken krijgen de pleegouders het bericht van hun eerste pleegzorgorganisatie dat zij niet voldoen aan de eisen van een pleeggezin. De organisatie zal hen niet meer inschakelen. De pleegouders zijn het daarmee niet eens. Ze vragen ondersteuning bij het AKJ en dienen een klacht in. Die procedure duurt erg lang. Pas na ruim een half jaar is de klachtenprocedure afgerond. Samen met de vertrouwenspersoon hebben de pleegouders bereikt dat de pleegzorgorganisatie haar verontschuldigingen aanbiedt vanwege het afwijzen van de pleegouders op grond van oneigenlijke argumenten. De pleegouders voldoen wél aan de eisen. In een afsluitende brief staat dat vanwege het onzorgvuldige optreden van de organisatie zelf geen samenwerking meer mogelijk is. Met deze brief kunnen de pleegouders contact zoeken met andere pleegzorgorganisaties. En dat doen ze.

(Elk verhaal van een kind, jongere of (pleeg)ouder is uniek. Elke klacht over jeugdhulp vraagt dan ook om een andere oplossing. Als jij een klacht hebt, doen onze vertrouwenspersonen hun uiterste best om jou te helpen. Daar kun je altijd op rekenen.)

Terug naar alle verhalen