Versterking vertrouwenswerk dankzij extra subsidie in 2022

Goed nieuws: het ministerie van VWS heeft het AKJ een extra subsidie toegekend voor 2022. Hiermee kunnen we aan de slag om het vertrouwenswerk voor alle jongeren en hun ouders of verzorgers in de jeugdhulp tijdig beschikbaar te maken. Daarnaast is er ruimte om komend jaar twee belangrijke thema’s op te pakken: het tegengaan van geweld in de jeugdhulp en vertrouwenswerk in gezinshuizen.

Op dit moment hebben we daarom meerdere vacatures.

Tijdige ondersteuning door vertrouwenspersoon
De afgelopen tijd zijn er wachtlijsten bij het AKJ ontstaan. Dit speelt bij de aanvragen om klachtondersteuning en ondersteuning in tuchtzaken. En de gezinshuizen waar onze vertrouwenspersonen regelmatig op bezoek gaan. Er zijn hierdoor te veel kinderen en ouders of verzorgers die moeten wachten op de ondersteuning die zij nodig hebben. In 2022 kunnen we meer vertrouwenspersonen kunnen inzetten om hen te helpen bij hun vragen over jeugdhulp.

Focusprojecten in 2022
Veiligheid in de jeugdhulp – Elk kind verdient een veilige plek om op te groeien, zonder fysiek of psychisch geweld. Door ons vertrouwenswerk kunnen we als AKJ een rol spelen bij het zorgen voor een veilige jeugdhulp. Volgend jaar starten we een project om hier nóg actiever op in te zetten. Denk aan praktische ondersteuning door vertrouwenspersonen – bijvoorbeeld bij het doen van aangifte, voorlichting (wanneer is er sprake van geweld), en het bespreekbaar maken en tijdig signaleren van geweld.

Gezinshuizen – De laatste jaren is het aantal gezinshuizen sterk toegenomen. Het vertrouwenswerk in gezinshuizen vraagt een specialistische aanpak die past bij de gezinssetting. In 2022 gaan we aan de slag met een actieplan om het vertrouwenswerk in gezinshuizen te versterken. Zodat ook deze kinderen direct en laagdrempelig toegang hebben tot vertrouwenspersonen.

Terug naar nieuwsoverzicht