Versterking vertrouwenswerk in gezinshuizen

In de Jeugdwet staat dat ieder kind (en zijn/haar ouders of pleegouders) in de jeugdzorg recht heeft op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinshuis. De vertrouwenspersonen van het AKJ kunnen veel betekenen voor deze jeugdigen, maar ook voor gezinshuisouders. Nog lang niet alle gezinshuizen zijn bekend met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Jojet de Graaf, extern projectleider van het AKJ, richt zich komend jaar op het versterken van de samenwerking tussen vertrouwenspersonen en gezinshuizen.

Toename gezinshuizen
In Nederland zijn er circa 1.000 gezinshuizen (NJI, 2021). Deze variëren in vorm, van bijvoorbeeld een zelfstandig gezinshuis tot het aangesloten zijn bij koepels of jeugdhulporganisaties. De komende jaren zal dit aantal mogelijk nog stijgen. Voor het AKJ en haar vertrouwenspersonen is het daarom belangrijk dat gezinshuizen ons weten te vinden en wij hen. Een bezoek afleggen aan een gezinshuis vraagt om andere werkwijze. Een vertrouwenspersoon komt immers in een privé-leefomgeving terecht. Het gezinshuis wil graag een zo normaal mogelijke omgeving voor het kind of de jongere creëren. Toch is een gezinshuis een plek met minstens één professionele opvoeder en komen er regelmatig hulpverleners om de hoek kijken.

Luisterend oor

Een vertrouwenspersoon beantwoordt vragen van kinderen en jongeren, kan helpen bij het verwoorden van onduidelijkheden en een luisterend oor aanbieden bij problemen. Een kind of jongere kan alle vragen stellen aan een vertrouwenspersoon over zijn of haar rechten. Niet alleen over het wonen in een gezinshuis, maar bijvoorbeeld ook over een bezoekregeling of het contact met de voogd. Een vertrouwenspersoon is geen hulpverlener. Wanneer een kind of jongere zich gehoord en gezien voelt, kan dit belangrijk bijdragen aan een positieve gemoedstoestand van het kind of de jongere. Een vertrouwenspersoon komt vier keer per jaar op bezoek bij een gezinshuis.

Professionaliseren  
Intern gaat het AKJ haar vertrouwenspersonen beter scholen. We gaan nóg meer casuïstiek bespreken, extra trainingen verzorgen en ondersteunend materiaal aanbieden aan collega’s. En we gaan aan de slag met het vernieuwen van ons communicatiemateriaal, o.a. voor jonge kinderen en bijvoorbeeld een praatplaat voor kinderen met een lichtverstandelijke beperking, met uitleg over het werk van een vertrouwenspersoon. Door middel van workshops of bijeenkomsten gaan we meer kennis uitwisselen tussen vertrouwenspersonen en gezinshuisouders. Daarbij leggen we meer focus op het evalueren van bestaande samenwerkingen. Zo blijven we van elkaar leren en hopen we meer bekendheid te generen over de vertrouwenspersonen, bij bestaande en toekomstige gezinshuizen.

Contact
Heeft u vragen over de inzet van vertrouwenspersonen in gezinshuizen? Of specifiek over dit project? Neem contact op met Jojet de Graaf, extern projectleider gezinshuizen AKJ.

T 06 2883 8035
E j.degraaf@akj.nl

Terug naar nieuwsoverzicht